Veelgestelde vragen

Nieuwsbrieven

Via deze pagina kun je een kijkje nemen in de nieuwsbrieven die tot nu toe verschenen zijn.

Oktober 2015 (pdf)

Juni 2015 (pdf)

JANUARI 2015 (pdf download)

MEI 2014 (pdf download)

In dit nummer een overzicht van de nog beschikbare woningen, een oproep voor een koopappartement in het project en enkele andere onderwerpen.

NOVEMBER 2013 (.pdf download)

AUGUSTUS 2013 (.pdf download)

In dit nummer aandacht voor het bezoek van minister Blok aan ons project, de stand van zaken over de kopers, de beschikbaarheid van de woningen, het toekomstige beheer en onze aanvraag van gelden bij de campagne Groen Dichterbij. verder een korte impressie van een bijzondere stilte-bijeenkomst.

MEI 2013 (.pdf download)
Door tijdgebek verschijnt er lange tijd geen Nieuwsbrief. En dan staan we nu opeens met een kant-en-klaar ontwerp van onze architect Huub van Laarhoven en zijn zelfs de straatnamen bekend. Kun je zien hoeveel er in een half jaar kan gebeuren. We hadden het er erg druk mee. Intussen blijven we kijken naar de buitenomgeving en volgt de pers ons nog steeds.

NOVEMBER 2012 (.pdf download)
Met hierin nieuws over het van start gaan van het ontwerptraject en de architectenkeuze. Ook kijken we naar onze buitenomgeving. Verder over hoe de binnenomgeving (lees de organisatie) zich ontwikkelt en tenslotte over hoe wij met elkaar op pad gaan.

SEPTEMBER 2012 (.pdf download)
Tijdens de zomer is er samen met Talis voortgang gemaakt met het bouwinitiatief. Op de 2e zaterdag van de maand zijn er informatie bijeenkomsten waarbij belangstellenden kennis kunnen maken met het project en de leden. Een nieuwe samenwerkingsstructuur is deze zomer ingezet door het nieuwe bestuur, met als doel dat de organisatie effectief en gedragen wordt door de leden.

MEI 2012 (.pdf download)
Deze keer staan we stil bij de resultaten van twee besluitvormingsprocessen binnen de vereniging: hoe gaat onze vernieuwde organisatievorm eruit zien en hoe wordt je nu bewoner binnen het project, de instroomprocedure. Tenslotte geven we een overzicht van de onderwerpen waar de Groengroep mee bezig is.

MAART 2012 (.pdf download)
In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het werk van diverse (proces)groepen, zoals de Besluitvormingsgroep Samenwerkingsstructuur, de bouwgroep, Vinger aan de pols, de Bouwgroep en de PR & Communcatiegroep. Ook berichten we over een introductiebijeenkomst en de kopersgroep.

JANUARI 2012 (.pdf download)
In deze nieuwsbrief aandacht voor de fotoshoot, de samenstelling van de taakgroepen, de vorderingen op bouwgebied, wie is er betrokken bij het woonproject en de stand van zaken bij de kopers.

OKTOBER 2011 (.pdf download)
In deze lange nieuwsbrief veel aandacht voor de ontwikkelingen binnen PlantJeVlag, het project dat de bebouwing van de Vossenpels behelst. Verder wordt er stil gestaan bij de algemen ruimten en ons contact met In Het Volle Leven, de oogsttuin nabij Boxmeer.

JUNI 2011 (.pdf download)
Afgelopen tijd hebben we stilgestaan bij woninggroottes, en wordt er verslag gedaan van overleg met de Gemeente, GEM en Talis, onze woningcorporatie.

MAART 2011 (.pdf download)
We doen verslag van een tweede beeldvormingssessie met onze stedenbouwkundige, er vindt een locatiekeuze plaats en we denken na over hoe we besluiten willen gaan  nemen binnen de gemeenschap.

JANUARI 2011 (.pdf download)
Deze keer aandacht voor de vaststelling van de voorlopig definitieve locatie, de avonden over zorg en duurzaamheid en de aftrap van de verkavelingsstudie door architectenbureau Orta Nova.

NOVEMBER 2010 (.pdf download)
Met hierin aandacht voor: locatievoorkeur van de leden – wijziging contributies – start gesprekken Gemeente Nijmegen en Talis – in de lucht van komen van de website – samenwerking met StrowijkNijmegen (iEWAN) – vorming themagroep Zorg – uitbreiding kerngroep

SEPTEMBER 2010 (.pdf download)
We gaan de samenwerking met iEWAN, een ander ecologisch woonproject in het Nijmeegse. We leggen de eerste contacten met de Gemeente Nijmegen en de Grond Exploitatie Maatschappij. Binnenkort starten we met het organiseren van gezellige bijeenkomsten. Ook maken we kennis met de Woning Bouw Vereniging Gelderland (WBVG) uit Arnhem.

JULI 2010 (.pdf download)
Hierin de volgende onderwerpen:

MEI 2010

FEBRUARI 2010 (.pdf download)
Met hierin: Het voortraject vordert – Een bod op het pand aan de Sterreschansweg 77? – De Vereniging Meergeneratie Woonproject Nijmegen, MWN – Loslaten Sterreschans 77, een ervaring rijker – Een stap verder, de beeldvorming aangaande een toekomstige woonplek en gemeenschap – Naar een eerste woonconcept onder begeleiding van Bouwen met Mensen.

Reageren is niet mogelijk