Cursus ecologische moestuin


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 1 november 2018 tot en met 6 december 2018. De eerstvolgende keer is op 22 november 2018 19:30

  • Locatie: WG Eikpunt
  • Toekomstige data:

 

Het hoe en waarom van vruchtwisseling, een gezonde bodem, bemesting en compostering komen aan bod. Een teeltplan maken, de keuze van zaai- en pootgoed en de bescherming van gewassen worden besproken.

De cursus bestaat uit 4 avonden: 1 november, 15 november, 22 november, 6 december van 19.30 tot 22.00 uur
Kosten: Velt-leden: 55 euro, niet-Velt-leden: 65 euro
Lesgever: Henk Boesveld

Aanmelden vóór 20 oktober bij paulavanlingen@gmail.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.