Introductie-bijeenkomst


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 24 juni 2023 tot en met 7 oktober 2023. De eerstvolgende keer is op 7 oktober 2023 10:15

  • Locatie: GER Eikpunt
  • Toekomstige data:

Introductiebijeenkomst

De introductiebijeenkomst is voor de nieuwsgierigen, de buren, voor mensen die met plannen lopen om een dergelijk project op te zetten of op vergelijkbare manier willen wonen. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een rondleiding door het woonproject waarbij we tegelijk informatie geven over onze pijlers, de geschiedenis van het project, het door ons gehanteerde concept van de gedragen besluitvorming en ons instroombeleid. Er worden woningen en gemeenschappelijke ruimtes bekeken en natuurlijk kunnen in de tussentijd vragen gesteld worden. Na afloop serveren we soep, voor wie wil, en is er gelegenheid om indrukken en gedachten uit te wisselen. Het is altijd gezellig!

De datum voor de introductiebijeenkomst is in principe iedere eerste zaterdag van het kwartaal. Te zijner tijd zal de aankondiging in de agenda worden opgenomen. Ook krijgt iedereen die op onze mailinglijst van belangstellenden staat automatisch een uitnodiging hiervoor. Als je op de mailinglijst gezet wilt worden stuur dan een verzoek hiervoor naar info@woongemeenschapeikpunt.nl

Bij deze gelegenheid staat er een Danapot op tafel voor een vrijwillige, geldelijke bijdrage voor de koffie/thee/lekkers en soep. Opgave en informatie: info@woongemeenschapeikpunt.nl

Reacties zijn gesloten.