Aanmelden

Er zijn meerdere vormen van participatie: belangstellende, donateur, lid en (aspirant) bewoner.

Wat moet je doen?

Om belangstellende te worden:
Stuur een email naar info@woongemeenschapeikpunt.nl en vermeld daarbij tenminste je volledige naam. Overigens zijn je adresgegevens welkom, maar niet noodzakelijk. Je krijgt de Nieuwsbrieven toegestuurd en je wordt uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Voor vragen kun je ook terecht bij het secretariaat op tel. 06-49430257.

Om donateur (vriend) te worden :
Stuur een email naar info@woongemeenschapeikpunt.nl. En vermeld daarbij je adresgegevens en je bankrekeningnummer. Geef tevens aan of je een eenmalige of meer regelmatige donatie wilt doen.

Om lid te worden:
Stuur een email naar info@woongemeenschapeikpunt.nl en geef daarin aan vanaf welke datum je lid wilt worden. Vermeld tevens je inkomen: minimum, laag midden, hoog midden of hoog. Hiervan hangen de financiële bijdragen af. De bijdragen zijn als volgt:

Minimum inkomen: € 25,00 inschrijfgeld en € 5,00 per maand contributie (stellen € 7,50)
Middeninkomen (laag of hoog) tot bovenmodaal: € 40,00 inschrijfgeld en € 10,00 per maand contributie (stellen € 15,00)
Hoog inkomen (bovenmodaal): € 60,00 inschrijfgeld en € 17,00 per maand contributie (stellen € 25,00)
Stellen betalen 1,5 keer de maandelijkse contributie (gezamenlijke woonwens/huishouden).
We onderscheiden de volgende inkomenscategorieën:

  • minimum inkomen < 22.700
  • laag midden inkomen 22.700 – 38.035
  • hoog midden inkomen 38.035 – 42.436
  • hoog inkomen (bovenmodaal) > 42.436

Er is een inschrijfformulier dat je ingevuld dient op te sturen. Dit kun je aanvragen op ons email-adres.

Als (aspirant) bewoner:
Na 3 maanden kun je aspirant-bewoner worden. Hier zijn een aantal stappen die je gezet moet hebben:
– je bent actief geworden in de vereniging
– je neemt initiatieven
– je sluit je aan bij bestaande initiatieven (zoals de werkgroepen)
– je bent aanwezig bij bijeenkomsten
Kortom, je bent een zichtbaar en dragend lid van de gemeenschap.

Betalingen kunnen gedaan worden op: banknummer NL70 TRIO 0198 4220 75 t.n.v. Woongemeenschap Eikpunt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.