De vier pijlers

Onze woongemeenschap kent vier pijlers.
Het vertrekpunt (zie ook geschiedenis) was voor de initiatiefnemers de ervaring van gedeelde stilte, de beleving van het gezamenlijk mediteren. Door het ‘niets doen’ kan in die ‘stille ruimte’ iets nieuws ontstaan, wat mogelijkheden schept om elkaar in het dagelijks leven telkens opnieuw te ontmoeten. Van daaruit kan op een natuurlijke wijze gemeenschapsvorming plaatsvinden – zo was de zienswijze.
Beoefening van meditatie kan ook een voedingsbodem zijn voor een levenshouding waarin er verlangen is naar soberheid en eenvoud, ook ten aanzien van de ons omringende omgeving. Dit krijgt vorm in het kiezen voor een duurzame invulling van de woon- en leefomgeving alsmede in de keuze voor minder privé-ruimte en -bezit en meer gemeenschappelijk delen.

Het generatie-overkoepelende aspect ontstond vanuit de wens om het isolement en de vereenzaming – waar de verschillende leeftijdsgroepen en leefvormen mee te maken hebben – ruimte te creëren voor nieuwe vormen van contact en verbondenheid. Er kan meer verwantschap en nabijheid ontstaan tussen de bewoners dan binnen de bestaande familieverbanden.
Woongemeenschap Eikpunt wil nadrukkelijk ook openstaan voor mensen uit de omgeving. De bewoners van Eikpunt besteden een gedeelte van hun beschikbare tijd aan het met elkaar wonen en leven en ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Deze woonvorm is een dynamisch en toekomstwijzend model voor samen leven en wonen, waarin de onderlinge betrokkenheid kan groeien en de druk op de kosten voor bv. ouderen- en gehandicaptenzorg en kinderopvang kan worden beperkt. Tevens kan door het bieden van faciliteiten als een stilteruimte, ontmoetingsruimten en een distributiepunt van biologische produkten een gezondheidsbevorderende impuls gegeven worden.

Reacties zijn gesloten.