Eikpunt op ZorgSaamWonen

Op de website van ZorgSaamWonen is een artikel verschenen over onze woongemeenschap.

…”Daar wonen generaties bij elkaar, is oog voor het elkaars welbevinden en zetten bewoners hun talenten in voor de gemeenschap en daarbuiten. De groep oriënteerde zich, bezocht een aantal woongemeenschappen in Nederland, nam hun aanwijzingen mee, probeerde van hun ‘fouten’ te leren. En richtte vervolgens een vereniging op, maakte een plan, formuleerde een visie en startte een zoektocht naar de juiste partners. Met subsidie van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen, steun van corporatie Talis en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) kon de droom werkelijkheid worden. “…

Het artikel is hier te lezen.

Onderzoek naar vernieuwende woonvormen

Dit onderzoek is geschreven als onderdeel van een derdejaars stage van een student Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Saxion in Deventer. Deze stage heeft plaatsgevonden binnen het Team Leefomgeving van de gemeente Olst-Wijhe. Het onderzoek heeft betrekking op het thema wonen. Een belangrijk thema dat door de huidige woningcrisis zowel lokaal als landelijk volop in de aandacht staat. Het onderzoek gaat specifiek in op de mogelijkheden voor vernieuwende woonvormen. Woonvormen waar we eventueel ook in Olst-Wijhe (verder) mee aan de slag kunnen.
Het onderzoek is ontstaan naar aanleiding van de Woonvisie die de gemeente onlangs heeft opgesteld. Hierin worden een aantal vernieuwende woonvormen beschreven waar de gemeente misschien mee aan de slag wil. Om de visie naar de praktijd te vertalen is er ook een Uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma wordt het uitwerken van de mogelijkheden voor vernieuwende woonvormen als een van de zaken die moet worden uitgevoerd. Hieruit is het onderzoek voortgekomen wat nu voor u ligt.
De woonvormen die onderzocht zijn, zijn woningsplitsing en woningdelen, meergeneratiewonen, flexwonen en levensloopbestendig wonen. Om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen is een groot aantal vernieuwende projecten en pilots onderzocht. Er hebben interviews plaatsgevonden met bewoners, gemeentes, projectontwikkelaars, initiatiefnemers en experts. In het onderzoek komen de verslagen van de verschillende projecten en pilots terug. Verder wordt er een korte beschrijving gegeven van wat de woonvormen precies inhouden, hoe we er momenteel als gemeente naar kijken en wat we kunnen meenemen van de onderzochte projecten. Onverwachts heeft deel projecten interessante informatie opgeleverd met betrekking tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarom is besloten hier ook een hoofdstuk over toe te voegen.

Onze kokkin Anneke in de Gelderlander

Onze Eikpunt-medebewoonster Anneke Comello doet mee aan het nieuwe tv-programma ‘Uit mijn keuken’ dat vanaf maandag 19 augustus te zien is op NPO1. In deze serie neemt de 31-jarige eigenaresse van veganistisch huiskamerrestaurant Lovingly Wholesome het op tegen vier andere kandidaten met een huiskamerrestaurant.

Het artikel is hier te lezen.

Elektrisch autorijden bij Eikpunt

Op zondag 16 september 2018 op Eikpunt  is de testweek gestart voor Elektrisch Autorijden. Onze woongemeenschap heeft hiermee een landelijke primeur!

Op dit moment wordt er landelijk flink geïnvesteerd in extra laadpalen. Het elektrisch rijden in de provincies Gelderland en Overijssel krijgt een stevige impuls met de komst van 4500 nieuwe laadpunten. De eerste hiervan zijn intussen geplaatst in Nijmegen, en wel bij onze woongemeenschap. Zij zijn op 16 september in gebruik gesteld door wethouder Harriët Tiemens.

De verwachting is dat het aantal laadpalen in de gemeente Nijmegen de komende jaren flink zal toenemen. De gemeente houdt er rekening mee dat het huidige aantal van 65 stuks in 2020 stijgt naar 280 laadpalen. Plaatsing gebeurt met name op basis van aanvragen van gebruikers van elektrische auto’s.

De ingebruikname van de laadpalen geldt tevens als aftrap van de Europese Mobiliteitsweek. Als Green Capital wil Nijmegen deze week aangrijpen om duurzame mobiliteit extra onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt ook met de presentatie van een stadsplattegrond waarop de meest kansrijke buurten en straten zijn aangegeven voor deelauto’s. Die analyse is gemaakt op basis van bepaalde kenmerken van buurten. Volgens de gemeente Nijmegen kan de kaart een goede aanleiding zijn om met bewoners in gesprek te gaan over het delen van auto’s.

Zo’n veertig bewoners van onze woongemeenschap nemen een week lang de proef op de som en gaan proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van een elektrische deelauto, de fiets of het openbaar vervoer. Ze gaan de uitdaging aan de eigen auto die week niet of zo min mogelijk te gebruiken.

Subsidie-aanvraag voor meubilair bij speelterreintjes gehonoreerd!

De eco-woongemeenschappen Eikpunt en Iewan en de wijk De Hoek (samenwerkend in wijkvereniging Rondom de Eik) alsmede de wijk Vossenpels-Zuid (wijkvereniging Equivalent), zien binnenkort hun gebied verrijkt met speelobjecten voor de circa 50 jonge kinderen die in deze omgeving wonen. Dat is met name te danken aan de gezamenlijkheid waarmee beide wijkverenigingen zich hebben ingezet.

Het plan voor de speelterreinen voorzag echter nog niet in faciliteiten voor de ouders om rustig bij de speeltoestellen te kunnen zitten. Om de mogelijkheid te creëren een oogje in het zeil te houden en vooral ontspannen te kunnen genieten van het spelplezier van hun kroost.

Wij werkten het idee uit voor het laten fabriceren en plaatsen van robuust vormgegeven houten bankjes bij de toekomstige speelplekken. Die niet alleen dienen als surveillance- en trefpunt voor onze eigen bewoners, maar ook voor de al dan niet toevallige passant die onze wijk en speelplekken bezoekt!
Het plan omvatte vijf bankjes, waarvan twee stuks in combinatie met een houten tafel. Daarnaast willen we graag op twee locaties nabij de bankjes een degelijke afvalbak plaatsen, die door de buurtbewoners zelf wekelijks geleegd gaan worden. Op die manier denken wij de twee speellocaties afvalvrij te kunnen houden.
Voor het geraamde bedrag van € 15.000 (incl. transport- en plaatsingskosten) deden wij beroep op het budget van MijnWijkplan, een gemeentelijk platform waarop ideeën van wijkbewoners en gemeente samenkomen.

Die subsidie-aanvraag is nu dus gehonoreerd en daarvoor zijn we niet alleen de gemeente dankbaar, maar ook iedereen die ons plan via de site ‘geliket’ heeft!