Nieuwsbrieven

Via deze pagina kun je een kijkje nemen in de nieuwsbrieven die tot nu toe verschenen zijn.
(de Eikpunt-journaals openen in een nieuw tabblad)

Eikpunt-journaal-lente-2023
Eikpunt-journaal-winter-2022/2023
Eikpunt-journaal-herfst-2022
Eikpunt-journaal-zomer-2022
Eikpunt-journaal-lente-2022
Eikpunt-journaal-winter-2021/2022
Eikpunt-journaal-herfst-2021
Eikpunt-journaal-zomer-2021
Eikpunt-journaal-lente-2021
Eikpunt-journaal-winter-2020/2021
Eikpunt-journaal-herfst-2020
Eikpunt-journaal-zomer-2020
Eikpunt-journaal-lente-2020
Eikpunt-journaal winter 2019/2020
Eikpunt-journaal herfst 2019
Eikpunt-journaal zomer 2019
Eikpunt-journaal lente 2019
Eikpunt-journaal winter 2018/2019
Eikpunt-journaal lente 2018

onderstaande nieuwsbrieven zijn beschikbaar als pdf-document:
nieuwsbrief 23 – maart 2017
nieuwsbrief 22 – juli 2016
nieuwsbrief 21 – oktober 2015
nieuwsbrief 20 – juni 2015
nieuwsbrief 19 – januari 2015

nieuwsbrief 18 – mei 2014
In dit nummer een overzicht van de nog beschikbare woningen, een oproep voor een koop-appartement in het project en enkele andere onderwerpen.

nieuwsbrief 17 – november 2013

nieuwsbrief 16 – augustus 2013
In dit nummer: bezoek van minister Blok aan ons project, de stand van zaken bij de kopers, de beschikbaarheid van de woningen, het toekomstige beheer en onze aanvraag van gelden bij de campagne Groen Dichterbij. Verder een korte impressie van een bijzondere stilte-bijeenkomst.

nieuwsbrief 15 – mei 2013
Door tijdgebrek verscheen er langere tijd geen Nieuwsbrief. En opeens kunnen we een een kant-en-klaar ontwerp presenteren van architect Huub van Laarhoven en is de straatnaamgeving intussen bekend. Kun je nagaan hoeveel er in een half jaar kan gebeuren. We blijven kijken naar de buitenomgeving en de pers volgt ons nog steeds.

nieuwsbrief 14 – november 2012
Met hierin nieuws over het van start gaan van het ontwerptraject en de architectenkeuze. Ook kijken we naar onze buitenomgeving. Verder over hoe de binnenomgeving (lees de organisatie) zich ontwikkelt en tenslotte over hoe wij met elkaar op pad gaan.

nieuwsbrief 13 – september 2012
Tijdens de zomer is er samen met Talis voortgang gemaakt met het bouwinitiatief. Op de 2e zaterdag van de maand zijn er informatiebijeenkomsten waarbij belangstellenden kennis kunnen maken met het project en de leden. Een nieuwe samenwerkingsstructuur is deze zomer ingezet door het nieuwe bestuur, met als doel dat de organisatie effectief en gedragen wordt door de leden.

nieuwsbrief 12 – mei 2012
We staan stil bij de resultaten van twee besluitvormingsprocessen binnen de vereniging: hoe gaat onze vernieuwde organisatievorm eruit zien en hoe wordt je nu bewoner binnen het project, de instroomprocedure. Tenslotte geven we een overzicht van de onderwerpen waar de Groengroep mee bezig is.

nieuwsbrief 11 – maart 2012
In deze nieuwsbrief aandacht voor het werk van diverse (werk)groepen, zoals de Besluitvormingsgroep Samenwerkingsstructuur, de Bouwgroep, Vinger aan de pols en de PR & Communcatiegroep. Ook berichten we over een introductiebijeenkomst en de kopersgroep.

nieuwsbrief 10 – januari 2012
In deze nieuwsbrief aandacht voor de fotoshoot, de samenstelling van de werkgroepen, de voortgang op bouwgebied. Wie is er betrokken bij het woonproject en de stand van zaken bij de kopers.

nieuwsbrief 9 – oktober 2011
In deze nieuwsbrief aandacht voor de ontwikkelingen binnen PlantJeVlag, het project dat de bebouwing van de Vossenpels behelst. Verder wordt stilgestaan bij de algemene ruimtes en ons contact met In Het Volle Leven, de oogsttuin nabij Boxmeer.

nieuwsbrief 8 – juni 2011
Afgelopen tijd hebben we aandacht besteed aan de omvang van de woningen;  er wordt verslag gedaan van het overleg met de Gemeente en Talis, de woningcorporatie.

nieuwsbrief 7 – maart 2011
We doen verslag van een tweede beeldvormingssessie met onze stedenbouwkundige; er vindt een locatiekeuze plaats en we denken na over hoe we besluiten willen gaan  nemen binnen de gemeenschap.

nieuwsbrief 6 – januari 2011
Aandacht voor de vaststelling van de voorlopig definitieve locatie, de avonden over zorg en duurzaamheid en de aftrap van de verkavelingsstudie door architectenbureau Orta Nova.

nieuwsbrief 5 – november 2010
items: locatievoorkeur van de leden, wijziging contributies, start gesprekken met GEM, Gemeente Nijmegen en Talis,  lancering van de website, samenwerking met StrowijkNijmegen (iEWAN), vorming themagroep Zorg, uitbreiding kerngroep

nieuwsbrief 4 – september 2010
We gaan samenwerking aan met iEWAN, een ander ecologisch woonproject in Nijmegen. We leggen de eerste contacten met de Gemeente Nijmegen en de Grond Exploitatie Maatschappij. Binnenkort starten we met het organiseren van gezellige bijeenkomsten. Ook maken we kennis met de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) uit Arnhem.

nieuwsbrief 3 – juli 2010

nieuwsbrief 2 – mei 2010

nieuwsbrief 1 – februari 2010
Met hierin: Het voortraject vordert ; een bod op het pand aan de Sterreschansweg 77?; de Vereniging Meergeneratie Woonproject Nijmegen MWN; loslaten Sterreschans 77: een ervaring rijker; een stap verder: de beeldvorming aangaande een toekomstige woonplek en gemeenschap; naar een eerste woonconcept onder begeleiding van Bouwen met Mensen.

Reacties zijn gesloten.