Ervaringen uit andere projecten

Ervaringen uit andere projecten

Enkele tientallen projecten zijn ons voorgegaan en allemaal hebben ze bruikbare ervaringen opgedaan. Op deze pagina hebben we een aantal van de voor ons belangrijkste ervaringen vermeld. Deze indrukken deden we op naar aanloop van onze realisatie. Immers we bezoeken incidenteel nog andere projecten en we pikken daar voor ons de wijsheid mee die in ons project verrijkt.

We zijn gezamenlijk op bezoek geweest bij: EVA Lanxmeer (Culemborg), Alminde (Almere), De Buitenkans (Almere), Het Carré (Delfgaauw), Earthship (Zwolle), De Meanderhof (Zwolle), De Kersentuin (Utrecht), De Bongerd (Zwolle).

  • Start met een kleine groep, een kerngroep. Probeer deze zo constant mogelijk van samenstelling te houden. Ontwikkel hierin de uitgangspunten van het project. Deze uitgangspunten dienen als stabiele basis, waarover geen fundamentele discussies meer gestart worden.
  • Breng voor de fase waarin de architectuur bepaald wordt de groep ‘op sterkte’; dat wil zeggen, verzamel zo veel mogelijk de mensen die er ook daadwerkelijk willen gaan wonen. De gemeenschapsvorming dient hier verder vorm te krijgen, zodat het project van zo veel mogelijk toekomstige bewoners is.
  • Bouw het gemeenschapshuis niet te laat; zo mogelijk voordat de woningen gerealiseerd worden. Zet eventueel een tijdelijk, eenvoudiger gemeenschapshuis neer. Dit gebouw vormt zo het vertrekpunt en hart van de wijk. Doe het niet lang nadat het project verder gerealiseerd is.
  • Belangrijk is om met elkaar te bepalen op welke wijze discussies gevoerd worden en beslissingen tot stand gaan komen. Gebeurt dat democratisch of socratisch. Dit kan hopelijk voorkomen dat er patstellingen ontstaan of onvrede zich omzet in verzet.
  • Stel een overzicht op van concrete ideeën die mensen moeten onderschrijven voordat ze als lid toetreden. Geef ook aan wat er van ze verwacht wordt als ze er eenmaal wonen.
  • Laat iedereen zoveel mogelijk datgene inzetten waarin hij/zij goed is (kwaliteiten) en dat ook leuk vindt om te doen.
  • Maak het project niet te groot qua aantal mensen. Voor besluitvorming is een aantal huishoudens van 50-60 nog goed te doen. Maak het project ook niet te klein. De gemeenschappelijke voorzieningen en werkzaamheden moeten immers niet te zwaar op de gemeenschap drukken.
footer

Reacties zijn gesloten.