Locatiekeuze en -ontwikkeling

Locatiekeuze en ontwikkeling

Bij de locatiekeuze zijn diverse mogelijkheden onder de loep genomen. Dit is gedaan in overleg met alle partijen waarmee wij tot nu toe om de tafel hebben gezeten. Dat zijn de woningcorporaties Standvast en Talis, de gemeente Nijmegen, de Grond Exploitatie Maatschappij Waalsprong (GEM).

Allereerst heeft een inventarisatie van de wensen plaatsgevonden onder de leden. Daarbij bleek dat zij de volgende aspecten belangrijk vinden:

 • in of nabij Nijmegen
 • goed bereikbaar met het openbaar vervoer
 • halte openbaar vervoer aanwezig binnen 5 minuten loopafstand
 • stadscentrum of wijkcentrum bereikbaar met openbaar vervoer binnen 15 minuten
 • aan de rand van het stadsgebied, echter niet afgelegen of geïsoleerd
 • laagdrempelige interactiemogelijkheden met de omgeving
 • een grootte van 1 à 1.5 hectare, in elk geval ruim voldoende voor het realiseren van de wensen.
 • een rustige omgeving

In de loop van 2010 zijn de navolgende mogelijkheden bekeken en overwogen:

 1. een terrein in de wijk Dukenburg ter hoogte van het ‘zigeunerdorp’ en de streekschool.
 2. verschillende terreinen in het gebied van de Waalsprong ofwel Nijmegen-Noord.
 3. twee nog te ontwikkelen terreinen in Alverna waarvoor thans nog bestaande bouw (gedeeltelijk) gesloopt dient te worden
 4. het gebouw De Sterreschans in Nijmegen-Oost
 5. het voormalige gebouw van het Schippersinternaat in Nijmegen-Oost
 6. het voormalige NEBO klooster op de grens van de Heilig Land Stichting

De laatste drie opties betroffen bestaand bouw die zowel aangepast als uitgebreid diende te worden. De kosten hiervan waren niet een-twee-drie in kaart te brengen (optie 4 en 5), dan wel erg hoog (optie 6). Hierdoor zijn deze mogelijkheden afgevallen.
Bij optie 3. werd al snel duidelijk dat het een kwestie van lange adem zal zijn, waarbij er tevens veel partijen betrokken zullen zijn. Een voor ons niet aantrekkelijk traject.
Bij optie 1. werden een flink aantal mindere aspecten benoemd. Zo ligt het gebied pal naast de A73, hetgeen voor de nodige geluidshinder en vermindering van luchtkwaliteit zorgt. Het ontwikkelen van dit gebied is door de projectontwikkelaar gekoppeld aan andere ontwikkelingen in wijk Dukenburg, hetgeen de duur van het traject onduidelijk maakt. Als laatste geldt voor dit gedeelte van Dukenburg een negatief beeld wat wooncomfort betreft.

In de Waalsprong (klik hier voor een kaart van het gebied) zijn diverse gebieden beschikbaar waarin ruimte aanwezig is voor het project. Zonder nu uitvoerig op de plus- en minpunten uit te gaan kwamen de gebieden De Vossenpels en De Stelt als aantrekkelijkst voor het project naar voren. Klik hier voor een kaart van het gebied.

Voor beide gebieden is nog geen bestemmingsplan beschikbaar. Voor De Vossenpels is men echter van zins dit te ontwikkelen middels zgn. postzegelplannen die t.z.t. onderling in een groter bestemmingsplan zullen worden ingepast. Voor dit gebied kunnen op redelijk korte termijn plannen worden ontwikkeld en aansluitend worden getoetst.

Voor het gebied van De Stelt geldt dat planning en bebouwing pas kunnen plaatsvinden na 2015, al de geplande dijk teruglegging zal zijn voltooid. Een tijdspanne die voor het merendeel van de huidige leden niet aantrekkelijk wordt gevonden.

In 2011 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan m.b.t. de locatie

We zijn een samenwerking aangegaan met het Strowijkproject Nijmegen, iEWAN. Zie www.strowijknijmegen.nl. Hiermee nam het aantal te realiseren wooneenheden toe met circa 50. Het betreft bij hen uitsluitend huurwoningen in groepsverband.

Afgelopen jaar hebben we ons geheel toegelegd op het onderzoeken van de mogelijkheden in de wijk Vossenpels. Aanvankelijk gingen we voor een gebied van circa 1.3 ha in het middengebied, later werden we door het grotere Vossenpels project verplaatst naar Vossenpels-Zuid, een gebied waar wij zelf ook de voorkeur voor hebben.

Eind mei 2011 was er een aftrap van het grote Vossenpels project onder de naam PlantJeVlag. Dit project omvat de bouw van ca. 150-200 woningen, waaronder die van onze projecten. Inmiddels is er een gebied voor ons gereserveerd. Hiervoor verwijzen we je naar de website www.plantjevlag.nl en daar dan de kaart van. Wij staan op de kaart geprojecteerd als ‘Woongemeenschap’.

In 2012 zijn we weer een stapje gevorderd

We hebben een stedenbouwkundige studie gedaan naar de inpassing van de woningen en de gemeenschappelijke ruimten in het beschikbare gebied. Dit hebben we gedaan samen met architectenbureau ORTA Nova. Dit alles onder auspiciën van woningcorporatie Talis die dit ook bekostigd heeft.
Tevens is in dit jaar ons Programma van Eisen bijgeschaafd. Er is meer duidelijkheid gekomen over de grootte van de gemeenschappelijke ruimten en hun onderlinge ligging. Bij dit alles is gebruik gemaakt van enquêtes onder de leden.

Intussen is ook vanaf jullie onze interne structuur gewijzigd. We hebben nu een Initiatief Bestuur (zo genoemd omdat onze vereniging het initiatief als belangrijkste vorm heeft en het bestuur zorgt voor de onderlinge afstemming daarvan. Daarnaast is de werkgroepenstructuur versterkt door het ContactPersonenOverleg (CPO).

De fase waarin we thans verkeren is die van het maken van een Voorlopig Ontwerp samen met woningcorporatie, aannemer en de door ons verkozen architect, Huub van Laarhoven. Zie voor links naar websites de pagina LINKS.

Reacties zijn gesloten.