Stilte en Bezinning

Binnen de woongemeenschap proberen we te leven vanuit een ruimte waarin we – ieder als individu – in stilte kunnen waarnemen. Daartoe inspireren we elkaar om in het alledaagse leven omstandigheden te creëren die het mogelijk maken om in die ‘zijnstoestand’ te komen. Met name meditatietechnieken die zijn gericht op lichaam-ademhalingsoefeningen blijken zich voor dat ‘doel’ goed te lenen.
Wij hebben de ervaring dat het gezamenlijk afstemmen op stilte een ‘energieveld’ schept waarin de neiging tot fixatie geleidelijk kan afnemen. Dat kan het voor het individu eenvoudiger maken om situaties met een open geest tegemoet te treden.stilteruimte-680_380

Ter ondersteuning van die dagelijkse oefeningen hebben we een Stilteruimte gebouwd waar we bij elkaar komen voor meditatie.
We hangen nadrukkelijk geen bepaalde (religieuze of spirituele) richting aan, wat bijvoorbeeld zichtbaar is in de wijze waarop we afhankelijk van de deelnemers, rituelen en vieringen vormgeven.
De Stilteruimte wordt zowel individueel als door groepen gebruikt – uiteenlopend van meditatie tot yoga en Qigong.

Voorts oefenen we met elkaar verschillende vormen van communicatie en overleg die erop gericht is om deelnemers ruimte te doen laten ervaren om te participeren.
Daarom beginnen we elke bijeenkomst met een aantal minuten van stilte, gevolgd door een introductieronde waarin eenieder zich uitgenodigd weet hoorbaar te maken hoe hij of zij ‘erbij zit’.
We gebruiken praatstokken tijdens de gedachtewisselingen in ALV’s en wat betreft de wijze waarop gemeenschapsbreed besluiten worden genomen maken we gebruik van het concept van de Gedragen Besluitvorming.
Binnen de woongemeenschap worden bij gelegenheid initiatieven genomen om elkaar te ‘vinden’ in een vorm van onderzoek naar bezinning en persoonlijke ontwikkeling.
Enkele daarvan zijn: A course in Miracles, Inquiry, Sharing, Mantra Zingen, Familieopstellingen, Stemontwikkeling en Zazen-meditatie.

 

Reacties zijn gesloten.