Stilte en Bezinning

Wij proberen te leven vanuit een ruimte waarin we rustig waar kunnen nemen wat er in ons en om ons heen gebeurt. We willen elkaar stimuleren om in het alledaagse leven condities te scheppen om in die ruimte terecht te kunnen komen. Deze condities zijn niet voor iedereen hetzelfde. Het je verbinden met het lichaam en de ademhaling spelen hierbij altijd een rol. Wij hebben de ervaring dat het gezamenlijk afstemmen op stilte een veld schept waarin we ons los kunnen maken van onze fixaties. Op deze wijze kun je elk moment en elke situatie onbelast en fris beleven.stilteruimte-680_380

We streven naar een stilteruimte waar we bij elkaar kunnen komen voor het beoefenen van meditatie. We vertegenwoordigen geen bepaalde (religieuze of spirituele) richting en willen met elkaar een trans-confessioneel veld neerzetten. Dit vind je terug in de wijze waarop rituelen en vieringen vorm krijgen. We kunnen ons voorstellen dat we een dagstructuur creëren door gezamenlijke stiltemomenten op vaste tijden van de dag. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we in het gebied ruimte hebben waar de stilte ervaarbaar is.

Wij oefenen met elkaar vormen van communicatie en overleg waarin iedere deelnemer voldoende ruimte heeft om mee te doen. Zo beginnen we elke bijeenkomst met stilte, gevolgd door een deelronde over hoe een ieder er bij zit. We gebruiken praatstokken en de techniek van de Gedragen Besluitvorming.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.