Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Tenminste eenmaal per maand, wordt er een algemene bijeenkomst georganiseerd. Afhankelijk van het beoogde doel, zijn deze bijeenkomsten toegankelijk voor leden en soms ook voor Vrienden Van en/of belangstellenden. In de agenda staan de aankomende activiteiten vermeld, waarbij wordt aangegeven of deze ook voor belangstellenden toegankelijk zijn.

Naast de algemene ledenbijeenkomsten vinden er ongeregeld andere activiteiten plaats, geheel op initiatief van één of meerdere leden. Dit gaat meestal in de vorm van een meditatie, chi kung, wandeling, een speciale viering (zoals de midwinterviering), een excursie of een cursus.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.