Vlekkenplan

Vlekkenplan

Op basis van bovenstaande informatie is een globaal vlekkenplan ontwikkeld door architect Marien Faasse, die eerder betrokken was bij de totstandkoming van EVA Lanxmeer.
Nadrukkelijk moet gesteld worden dat het een PROEFvlekkenplan betreft, een vingeroefening voor hoe de wijk er zou kunnen uitzien. Op het moment dat een locatie bekend is en de daar beschikbare ruimte kan er een plan ontwikkeld worden dat in de omgeving ingepast kan worden.
Het vlekkenplan is getekend op schaal 1:500 en kan gedownload worden door hier te klikken met de rechtermuisknop en de afbeelding vervolgens op te slaan (doel opslaan of afbeelding opslaan) op de gewenste locatie. Hieronder dezelfde afbeelding ongeveer 3x verkleint. (tekst loopt door onder de afbeelding)

Door de architect is de navolgende toelichting gegeven.

Algemeen

  • Landschapstype: Rivierenland bij de Waalsprong. Dit is het gebied ten noorden van de Waal, een uitbreidingsgebied van de gemeente Nijmegen.
  • Terreingrootte: Circa 1 ha met ontsluiting naar de rivierkant in het zuiden.
  • Beeldvorming: Bewust bouwen in watergebied. Ringdijkachtige verhoging aan de noord- en zuidkant van het project. Voor het houden van kleinvee, speelgebied, fruitbomen en -struiken. Woningen deels ingebouwd in de ringdijk. Deels aan middendijk of middenduin overgaand in groene daken.

Vijver

Centrale vijver in lemniscaatvorm: bedrijvig deel voor projectruimte met veranda-terras voor projectcafé.
Rustig meditatief deel met stilteruimte-eiland met verbinding naar stilteplek in het middenduin.

Met de uitkomende grond wordt een deel van terreinverhogingen aangelegd.

Woonvlekken en type woonbebouwing

Bij de woonvlekken is het volgende bedacht:
In het zuiden enkele “woonblokken” met gestapelde bouw:

  • op zuidoost (6+6+3=15 woningen + 1 gastenverblijf)
  • op zuidwest (8+6+2=16 woningen )

De overige woonvlekken zijn gedacht als “nieuwe types” met semi-onderlandkarakter. Het gebruik van grond kan hier de vorm aannemen van landschap over een ruimte, waardoor een earthship karakter ontstaat. Dit kan ook in de vorm van woningclusters met een bosduin of dijkachtig grondlichaam ertussen (van 1 verdieping). Waardoor woningen dichtbij elkaar kunnen liggen en ertussen een centrale gang mogelijk is. De grond geeft warmteaccumulatie en isolatie voor de winter, koeling voor de zomer. Bij scheiding tussen de woningen met grond ook hoge geluidsisolatie.

Op noordoost, afgelegen van de vijver, 6 gezinswoningen, geschikt voor kleine kinderen.
Tussen en op de woningen een kinderspeelgebied.
Op noordmidden 5 woningen.
Op noordwest 5 woningen.
Op de woningen gemeenschappelijk te gebruiken natuur.
Op het midden een woonwerkgebouw (2 x verdieping werkruimten + 2 woningen).
De onderste verdieping op palen ten behoeve van de uitbouw gemeenschapsruimte en werkruimten.
De gemeenschapsruimte is in eigen beheer (uit) te bouwen.
In alle gebouwen zijn leeftijden en woonvormen vertegenwoordigd (alleenwonend, met een of meer mensen samenwonend, (sub)woongroepen); zo mogelijk levensloopbestendig te bouwen.

Parkeren en laden en lossen
Parkeren vindt plaats aan het begin van het terrein, achter het dijktalud. Er zijn tot 50 P-plaatsen te realiseren. Alle woningen zijn voor laden en lossen van goederen en in- en uitstappen van gehandicapte mensen te bereiken.

Bijzonderheden

Een ruimte voor de ecologische voedselcoöperatie kan bij de ingang van het terrein geplaatst worden.
In een aantal woningen komen voorzieningen voor mensen met beperkingen.
De gemeenschappelijke ruimte wordt waar mogelijk zelf gebouwd en afgebouwd.
De vijver dient als retentiebekken waar grijswater dat na (riet)zuivering aan grondwater wordt teruggegeven.
Door het hele project en ook op de daken van vele woningen is eetbaar landschap mogelijk.

Reacties zijn gesloten.