veelgestelde vragen

Vraag: Kan iedereen lid worden?
Antwoord: Ja, dat kan, in beginsel. Aangeraden wordt om allereerst een introductiebijeenkomst bij te wonen. Daar krijg je informatie over het ontstaan van de woongemeenschap en vele andere zaken, gevolgd door een rondleiding over het woonproject. Als je je aangetrokken voelt tot onze 4 pijlers dan ben je van harte welkom. Met het lid worden ben je echter nog geen bewoner, en sta je zelfs niet meteen op de wachtlijst voor een woning. Daar gaat nog een periode van steeds meer betrokken raken aan vooraf.

Vraag: Wat moet ik doen om lid te worden?
Antwoord: Allereerst meld je je aan als belangstellende, per email, telefoon of in onderling contact. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een introductiebijeenkomst. Als je belangstelling is gewekt meld je je aan als lid van onze vereniging. Je ontvangt dan een inschrijfformulier en een begeleidende brief waarin ook de financiële voorwaarden vermeld staan (deze staan overigens ook elders op de website). Het inschrijfformulier vul je in en stuur je naar de persoon die daarop vermeld staat. Vervolgens maak je het inschrijfgeld over alsook de eerste contributie. Zodra dat gebeurd is ben je lid van de vereniging.

Vraag: Bestaat jullie project uitsluitend uit huurwoningen?
Antwoord: Het project bestaat uit 40  sociale huurwoningen en -appartementen en 9 koopwoningen. De huurwoningen zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Talis te Nijmegen. Het beheer wordt gedaan door WoningBouw Vereniging Gelderland (WBVG) in overleg met de bewoners.

Vraag: Hoeveel leden hebben jullie en hoeveel belangstellenden zijn er?
Antwoord: Ons ledenaantal schommelt rond de 95. Het aantal belangstellenden ligt rond de 600.

Vraag: Hoe is jullie ledenbestand op dit moment samengesteld?
Antwoord: Momenteel is het merendeel van de leden ouder dan 50 jaar. Dat betekent dat we behoefte hebben aan jonge volwassenen met zo mogelijk jongere kinderen. Er zijn nu 10 gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar bewoner of lid van de woongemeenschap.

Vraag: Hoe vaak ontmoeten jullie elkaar?
Antwoord: Nu we er wonen bijna iedere dag vanzelfsprekend. Elke kwartaal vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Daarnaast is er voor alle bewoners, leden en belangstellenden op de 1e en 3e zondag van de maand het zogenoemde Koffieuurtje

Vraag: Doen jullie nog meer dan vergaderen?
Antwoord: Tijdens de algemene bijeenkomsten is er een scala aan mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Dat varieert per keer: (mantra)zingen, bewegen, dans, film kijken, spel. We willen echter graag ook zien dat leden (onderling) activiteiten organiseren zodat je een aantal anderen beter leert kennen. Alle initiatieven worden daarbij op prijs gesteld.

Reacties zijn gesloten.