Meergeneratiewonen

We willen wonen met mensen van 0 tot 100+. Daarmee kan de wijk van Woongemeenschap Eikpunt een toekomstwijzend model van wonen en leven worden.
Op dit moment lopen oudere mensen, zeker als ze alleen zijn, een groot risico te vereenzamen. Tegelijk raken ze steeds meer afhankelijk van de hulp van de samenleving om hen heen.
De opvang van kinderen vindt plaats in grotere groepen, op afstand van de eigen woonplek. Omdat gemeenschapsvorming één van de uitgangspunten van ons project is, kan de zorg en ondersteuning van ouderen, gehandicapte mensen en kinderen meer door mensen in de wijk zelf plaatsvinden.

Concreet zullen meerdere vormen van wonen gerealiseerd worden. Er zullen woningen van diverse omvang zijn voor alleenstaanden, jong en oud, (een-ouder) gezinnen, paren en kleine woongroepen (tot 5 personen). Er zijn huizen die uitdrukkelijk levensloopbestendig gebouwd zijn. Dat wil zeggen dat bij wijziging van de gezinssamenstelling veranderingen aan de woning mogelijk zijn waarbij de gebruikte materialen opnieuw kunnen worden ingezet.

De woningen voor de ouderen en de gehandicapte mensen zijn zoveel mogelijk op de begane grond, pal aan de weg, waar mensen voorbij komen en dicht bij gemeenschappelijke voorzieningen en openbaar terrein.DSC08015-680_338

In het gemeenschappelijke buitengebied is er ruimte voor de kinderen om (natuurlijk) te spelen, de ouderen en de gehandicapte mensen om elkaar te ontmoeten en activiteiten met elkaar te ondernemen. De werkplaatsen zijn voor deze mensen een plek om hun vaardigheden ook in te zetten ten behoeve van de gemeenschap. Op deze wijze blijft men het gevoel houden van nut te zijn voor de gemeenschap. Dit draagt bij tot een verhoogd welzijn, waardoor men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Personen van verschillende leeftijden raken meer op elkaar betrokken en kunnen op deze manier een extra rol vervullen in hun omgeving. Bijvoorbeeld een kind vind een nieuwe opa. Of een oude vrouw kan bijles geven of bepaalde vaardigheden laten zien. Daarmee kunnen mensen langer en breder hun talenten inzetten ten gunste van de gemeenschap. Deze vorm van wonen verrijkt de traditionele gezinsstruktuur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.