Ecologie en duurzaamheid

Het streven is om een zo milieuvriendelijk mogelijke wijk te creëren, zowel in termen van gebruik van energie, materialen en techniek. Voor de bewoners betekent dit, naast het leveren van een bijdrage aan een betere wereld meer comfort, een beter binnenklimaat en een herkenbaardere woonomgeving. Bij het beoordelen van de kosten zal gekeken worden naar het totale plaatje, hetgeen waarschijnlijk zal betekenen dat de kale huur stijgt en de kosten voor water en elektriciteit zullen dalen.

Er zijn al vele inspirerende woonprojecten en woonvormen gerealiseerd welke meer op ecologie en duurzaamheid zijn afgestemd. In Nederland wordt onder andere al een woonproject in de sociale huursector door een wooncorporatie gerealiseerd bestaande uit zogenoemde aardehuizen Ook een goed ontwerp van de natuurlijke omgeving binnen het woonproject kan aan het hele project een bijzonder woonklimaat bieden. Duurzaam en ecologisch wonen en leven sluit directer aan op levendragende principes en is een oefening. Maar het biedt dan ook een extra rijke ervaring vazonnepaneeln bewust leven en van samenleven met de natuur.

Een aantal praktische overwegingen om dit te realiseren binnen ons woonproject zijn hieronder weergegeven:

Woningen

De woningen zullen zoveel mogelijk gerealiseerd worden als passiefhuizen dan wel dit benaderen. Dat betekent dat zij slechts een minimale hoeveelheid energie nodig hebben voor verwarmen en koelen. Dit kan worden gerealiseerd met innovatieve bouwmethoden als stro-leem/hennep-leem maar ook met een dubbele schilisolatie. Onze voorkeur gaat uit naar het eerste aangezien wij ook wat betreft materialen zo duurzaam mogelijk willen bouwen. Bij een deel van de woningen zal iets van de privéruimte worden ingeruild voor gedeelde voorzieningen. Daarbij gaan wij voor gemeenschappelijke opbergruimtes, werkruimtes, logeerkamers, natte ruimtes en een fietsenstalling. Het grotere aantal eenpersoonshuishoudens betekent ook dat er iets minder ruimte per woning nodig is dan gebruikelijk. Wat architectuur betreft gaat de voorkeur uit naar organische architectuur en als mogelijk zou het mooi zijn om een landschapsarchitect in te schakelen om te zorgen dat de bebouwing naadloos aansluit bij de natuur en de tuinen.

 

Bouwmaterialen

Bij stro-leem en hennep-leem gaat het om natuurlijke materialen als hout, leem en stro. In alle gevallen wordt er zo veel mogelijk gewerkt met natuurlijke isolatiematerialen en natuurlijke verven en lakken. Er zal geen PVC gebruikt worden. Het streven is om zoveel mogelijk materialen te gebruiken met een lage energiedichtheid (embodied energy) die lokaal geproduceerd zijn. De ramen zijn van driedubbelglas met metaaloxyde afwerking en de kozijnen en deuren zijn ook extra geïsoleerd.

Energieverbruik

De hoge isolatiewaarde van de passiefhuizen zorgt op zichzelf al voor een zeer laag energieverbruik voor verwarming en koeling van de huizen. Om het energieverbruik verder terug te dringen zal worden ingezet op zonneboilers gekoppeld aan een warmtepomp. Deze kunnen zorgen voor warm water in de woningen maar ook de verwarming van de huizen regelen. Het zou wenselijk zijn om een deel of alle elektriciteit ter plaatse op te wekken met behulp van zonnepanelen. Enige fasering in het realiseren van deze plannen is mogelijk. De woningen zouden daardoor kunnen beginnen als zeer goed geïsoleerde passiefhuizen en in de loop van de tijd steeds duurzamer kunnen worden door de installatie van zonneboilers en -panelen. Binnen in de huizen is er sprake van slimme, vraaggestuurde ventilatie. Ook wordt ingezet op LED-lampen en energiezuinige apparatuur en witgoed. De gedeelde wasmachines zullen bijvoorbeeld in ieder geval A++ zijn.

Water

Het project zal werken met hemelwaterafkoppeling. Dat betekent dat regenwater niet het riool in gaat maar via kleine geultjes (wadi’s) wordt afgevoerd naar sloten en opvangbekkens. We streven naar helofytenfilters waar water met behulp van rietvelden gezuiverd wordt. Bij voorkeur wordt ook het huishoudwater daar op aangesloten. In de toekomst zou het project het zelfs helemaal zonder riolering kunnen stellen als water uit de toiletten via septic tanks ook door het filter gaat. Het gezuiverde water kan deels wegstromen in de omliggende sloten en deels worden gebruikt om auto’s te wassen en de planten te besproeien. Op termijn is het mogelijk dat er een grijswatersysteem wordt gerealiseerd waarin het water uit de filters ook wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen. Met een combinatie van koolstof en UV-filters zou het zelfs gebruikt kunnen worden om te douchen en baden. Er zullen in ieder geval klasse Z spaardouches worden geïnstalleerd. Het is belangrijk dat er bij het ontwerp de mogelijkheid wordt gelaten voor het later installeren van een warmte terugwinsysteem in de douches en waterbesparende toiletten.

Afval

Het afval wordt aan de rand van de buurt verzameld in containers. Het groen dat daarvoor geschikt is wordt verwerkt in composthopen, die door de wijk beheerd worden. Het grotere groenafval wordt ondergebracht in andere gedeelten van het landschap. Verder wordt gescheiden verzameld: plastic, glas, papier, batterijen, blik, cartridges, etc.. Grotere goederen worden maandelijks opgehaald. In de gemeenschappelijk ruimte zal plaats zijn voor een weggeefwinkel waar mensen spullen kunnen achterlaten die andere mensen weer kunnen gebruiken. Spullen die daar langere tijd liggen zullen eens in de zoveel tijd opgehaald worden door een kringloopwinkel.

Groene ruimtes

Er is ruimte voor het ontwikkelen van een permacultuur. In onze cultuur hebben we de neiging om moestuinen en bloementuinen van elkaar te scheiden en gebruiken we scherpe randen in het ontwerp van onze ruimten. Uit de combinatieteelt weten we echter dat hoe meer de boomgaard en de weide met wilde bloemen of de groentetuin en bloemen zijn geïntegreerd, hoe minder ziektes er voorkomen door de nuttige insecten die zo aangetrokken worden. Daarom is er ruimte voor moestuintjes, kruidentuinen, een boomgaard, notenbomen en een vijver. Door het zo natuurlijk mogelijk inrichten van de buitenomgeving ontstaat een landschap waarin het prettig toeven is voor vlinders, vogels, insekten en kleine dieren. Er zijn kleine privé-tuinen, waarbij het gebruik van schuttingen wordt vermeden. Op deze wijze kan privé-ruimte op een natuurlijke wijze overgaan in gezamenlijke ruimte. Er is ruimte voor het houden van kleinvee zoals geiten, bijen en kippen, bv. in combinatie met de boomgaard.

Vervoer

In onze wijk wordt niet uitgegaan van 1.45-1.8 parkeerplaats per woning zoals in Vinex-wijken gebruikelijk is, maar maximaal van 0.8. Dit wordt deels bereikt doordat er zowel ouderen als jongeren wonen die geen auto bezitten. Verder kan dit bereikt worden door het delen van auto’s via een deelsysteem. Belangrijk daarbij is dat diverse type auto’s aanwezig zijn, zoals kleine bedrijfswagens. In eerste instantie zou gekozen kunnen worden voor zuinige diesels zoals de Audi A2 1.2 TDI, omgebouwd op Pure Plantaardige Olie (PPO). Voor het vervoeren van grotere spullen zou gekozen kunnen worden voor stationwagons als de Skoda Octavia Combi of de Volvo V40, ook op PPO. Op termijn zou het mooi zijn als er elektrische auto’s komen zoals de Nissan Leaf. De parkeerruimte wordt aan de rand van de wijk gevonden. Deze zijn niet groot, niet meer dan vijftien auto’s, en elk terrein wordt omgeven door heggen, aarden wallen of bomen, zodat de auto’s van buitenaf nauwelijks zichtbaar zijn. Er zijn gemeenschappelijke fietsenstallingen en fietsen en een bakfiets beschikbaar. Het project heeft ook een goede aansluiting op het openbaar vervoer.

Gemeenschappelijke aanschaf

Er zal gekeken worden naar die dingen die gemeenschappelijk aangeschaft kunnen worden. Er zijn namelijk veel zaken waarvan het nodig is om ze te hebben maar die mensen maar af en toe nodig hebben. De gemiddelde klopboor wordt maar zeven minuten gebruikt in zijn hele leven. Het delen gaat daarom om gereedschappen, wasmachines en drogers, broodbakmachines, ligbaden, etc. Ook zou het mooi zijn om gezamenlijk biologisch eten in te kopen. Dat kan variëren van een afleverpunt van ‘Van Haver tot Gort’ zodat er een soort VoKo ontstaat, tot de vestiging van een biologische winkel op het terrein, zoals een Estafette. Ook internet zal gezamenlijk worden geregeld zodat het mogelijk wordt om voor minder geld sneller te kunnen surfen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.