Belangstellenden, leden en vrienden

Belangstellenden

De vereniging legt een mailinglijst aan van belangstellenden die van de ontwikkelingen in de woongemeenschap op de hoogte willen blijven. Dat informeren gebeurt in de eerste plaats door het Eikpunt-journaal dat elk kwartaal verschijnt en via e-mail wordt verspreid; oude edities zijn hier in te zien. Aanmelden voor deze mailinglijst kan via het doorgeven van je email adres; zie de kolom rechts op de home-pagina van de website. 

Daarnaast worden belangstellenden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten die 3 á 4 keer per jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten wordt verteld over het ontstaan en het reilen en zeilen van de woongemeenschap en aangegeven hoe je je kunt inschrijven voor een in de toekomst vrijkomende woning. Voor dit laatste geldt een maximum leeftijd van 42 jaar; dit in verband met het nastreven van onze ‘meergeneratie-balans’.
Als belangstellende is het ook mogelijk deel te nemen aan sommige activiteiten, zoals natuur-educatieve wandelingen, tuinwerk, activiteiten met een open inschrijving. Raadpleeg hiervoor de Agenda. Daar kun je ook terecht voor de datums waarop bijeenkomsten voor belangstellenden worden georganiseerd.

Leden

Iedereen kan in principe lid worden van Eikpunt. Dat kan met de intentie om op de wachtlijst voor een woning te komen (met als leeftijdsgrens 42 jaar) of alleen met de intentie om deel te nemen aan activiteiten en betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de gemeenschap. Meestal is dat laatste alleen zinvol als je op een beperkte afstand woont. Als lid kun je deelnemen aan de werkgroepen en overleggen van algemene aard.

Vrienden

Het is mogelijk om Vriend te worden van Eikpunt. Dat kan tegen een minimale bijdrage van € 5 per maand.. Een Vriend ontvangt uitnodigingen voor deelname aan het ZOOkafee (het zondagmorgen koffie-uurtje), wandelingen, vieringen, optredens en wat zich meer aandient zoals lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en scholingen/trainingen. Indien een activiteit voor Vriend toegankelijk is, dan ontvangen zij daarvoor van het secretariaat een aparte uitnodiging.

Voor het Vriend-schap kun je je aanmelden bij het secretariaat

Reacties zijn gesloten.