Belangstellenden

De vereniging legt een mailinglijst aan van belangstellenden en Vrienden van Eikpunt die van de ontwikkeling van het project op de hoogte willen blijven. Dat gebeurt op de eerste plaats door een – helaas – onregelmatig verschijnende Nieuwsbrief, die via e-mail wordt verspreid maar ook hier zijn in te zien.

Belangstellende

Daarnaast worden belangstellenden uitgenodigd voor het bijwonen van informatiebijeenkomsten die 3 á 4 keer per jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten wordt verteld over het ontstaan en het reilen en zeilen van de vereniging en aangegeven of en in welke leeftijdscategorieën nog plaats is binnen de woongemeenschap.
Als belangstellende is het ook mogelijk deel te nemen aan sommige activiteiten, zoals natuur-educatieve wandelingen, of waalstrand-picknicks. Raadpleeg hiervoor de Agenda. Daar kun je ook terecht voor de datums waarop bijeenkomsten voor belangstellenden worden georganiseerd.

We hebben een Brochure voor belangstellenden gemaakt. Deze is echter enigszins verouderd en op een aantal plaatsen niet actueel. Er wordt aan een nieuwe versie gewerkt.

Vriend van Eikpunt

Sinds januari 2015 bestaat de mogelijkheid voor belangstellenden die nóg meer betrokken willen zijn, Vriend van Eikpunt te worden. Een Vriend van Eikpunt ontvangt uitnodigingen voor deelname aan het ZOOkafee, wandelingen, vieringen en bezoek aan de Ruil- en Weggeefwinkel. Vrienden kunnen ook deelnemen aan lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en scholingen/trainingen. Indien een activiteit voor vrienden toegankelijk is, dan ontvang je daarvoor van het secretariaat een uitnodiging.

En vind je het leuk om op een andere manier een bijdrage leveren, bijvoorbeeld als medewerker in de Ruilwinkel of de VOKO, als tuinier in de moestuin of als vrijwilliger bij de bouwactiviteiten? We zien je graag!

Om Vriend van Eikpunt te worden verwachten we wel een maandelijkse donatie van minimaal €5,-
Voor meer informatie over Vriend van Eikpunt neem je contact op met het secretariaat.

Donateur

Het is natuurlijk ook mogelijk om de woongemeenschap een hart onder de riem te steken door een eenmalige donatie over te maken.
Voor donateurschap kun je je aanmelden bij het secretariaat.

 

Reacties zijn gesloten.