Gemeenschapsvorming

Wij willen graag met mensen wonen die geestelijke verdieping zoeken en zich willen aansluiten bij een groter gemeenschapsverband. Daarbij vinden wij het belangrijk dat ieders onafhankelijkheid, persoonlijke grens en individuele levensvisie gewaarborgd blijft. We denken aan mensen die het fijn vinden om op andere mensen betrokken te zijn. We willen elkaar aan kunnen spreken en naar elkaar luisteren, activiteiten samen delen.

DSC_0214-680_380Bij de vorm van wonen zoals wij het ons voorstellen vraagt dit van iedere (gezonde) volwassen deelnemer een bepaalde mate van zelfstandigheid. Tevens is het belangrijk dat bewoners een deel van hun tijd, capaciteiten en talenten aan de gemeenschap willen geven. Anders dan bij centraalwonen-projecten willen wij op een vrijwillige basis elkaar wederzijdse hulp en ondersteuning bieden in de kleine en grote dingen van het alledaagse leven.
Wij wensen verschillende gemeenschapsruimtes waarin we praktische en creatieve activiteiten met elkaar kunnen uitoefenen zoals koken, eten, tuinieren, ontspannen, met elkaar spelen, musiceren, dansen, schilderen, feesten en vieringen. In kleinere en grotere bijeenkomsten willen we onze individuele en gemeenschappelijke verlangens en wensen tot uitdrukking kunnen brengen en onze problemen met elkaar oplossen.

Mensen in dit woonproject ontmoeten en stimuleren elkaar ook in hun behoefte om hun alledaagse leven op een aandachtige en contemplatieve wijze vorm te geven. Men kan elkaar ondersteunen in een leven in eenvoud. Behalve het gezamenlijk mediteren in de stilteruimte kunnen mensen die dat willen samen momenten creëren waarin men aandachtig en in stilte eet, of loopt. Alle vormen van gezamenlijke contemplatie en reflectie kunnen een gemeenschapsvormende uitwerking hebben.

Dit is een woonvorm van mensen die benieuwd zijn naar de inbreng van zoveel verschillende ervaringen, capaciteiten, talenten, wensen, dromen en visioenen, een nieuwe kwaliteit van wonen en leven. Die intern en naar buiten open en tolerant willen zijn, ook voor mensen buiten de gemeenschap. Als er voldoende draagkracht is willen we ruimte bieden voor mensen met een geestelijke, lichamelijk of sociale beperking.

Bewoners van het project die in de zorg werkzaam zijn kunnen (een deel van) hun werk mogelijk aan kinderen, gehandicapte mensen en ouderen binnen het woonproject besteden.
Bij dit woonproject past een coöperatieve vorm van zelfbestuur waarin bewoners zich in diverse werk/themagroepen organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: tuin, bestuur, interne communicatie, gemeenschappelijke(feestelijke) aktiviteiten en onderhoud.
De wijze van architectuur richt zich op het beperken van de prive-ruimte en het vergroten van de gemeenschappelijk gebruikte ruimten in de vorm van stallingen, werkplaatsen en ruimten voor gasten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.