Gemeenschapsvorming

We wonen graag met mensen die geestelijke verdieping zoeken en zich willen aansluiten bij een groter gemeenschapsverband. Daarbij vinden wij het belangrijk dat ieders onafhankelijkheid, ‘persoonlijke grenzen’ en individuele levensvisie gewaarborgd blijft. Het gaat dan om mensen die het fijn vinden om op andere mensen betrokken te zijn. We willen elkaar aan kunnen spreken en naar elkaar luisteren, activiteiten samen delen.

DSC_0214-680_380Deze vorm van wonen vraagt van iedere (gezonde) volwassen deelnemer een bepaalde mate van zelfstandigheid. Tevens is het belangrijk dat bewoners een deel van hun tijd, capaciteiten en talenten aan de gemeenschap geven. Anders dan bijvoorbeeld in Centraal Wonen-projecten willen wij op een vrijwillige basis elkaar wederzijdse hulp en ondersteuning bieden in de kleine en grote dingen van het alledaagse leven.
We beschikken over verschillende gemeenschapsruimten waarin we praktische en creatieve activiteiten met elkaar uitoefenen zoals koken, eten, film kijken, mediteren, ontspannen, met elkaar spelen, musiceren, dansen, schilderen, feesten en vieringen houden.
Andere, grotere of kleinere samenkomsten bieden de gelegenheid onze individuele en gemeenschappelijke verlangens en wensen tot uitdrukking te brengen.

ensen in onze woongemeenschap ontmoeten en inspireren elkaar in hun behoefte om hun alledaagse leven op een aandachtige wijze vorm te geven. Zo kan men elkaar bijvoorbeeld ondersteunen in een leven-in-eenvoud.

We zijn een woonvorm van mensen die benieuwd zijn naar de inbreng van zoveel verschillende ervaringen, capaciteiten, talenten, wensen, dromen en visioenen – naar een nieuwe kwaliteit van wonen en leven. We willen intern en naar buiten toe open en tolerant zijn, ook voor mensen buiten de gemeenschap.

Bewoners van de woongemeenschap die in de zorg werkzaam zijn kunnen (een deel van) hun werk mogelijk aan kinderen, gehandicapte mensen en ouderen binnen de woongemeenschap besteden.
Bij deze woonvorm past een coöperatieve manier van zelfbestuur waarin de bewoners zich in diverse werk- en themagroepen organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: tuingroep, interne communicatie, gezamenlijke activiteiten, technisch onderhoud en conflicthantering.

Reacties zijn gesloten.