inventarisatie van woonwensen

Inventarisatie woonwensen

Een belangrijke stap om te zetten was de inventarisatie van de woonwensen.  Hierbij zijn diverse creatieve werkvormen gehanteerd zoals het maken van een kijkdoos, huisontwerpen en tekeningen. Daarnaast is een enquête gehouden waaruit aanvullende informatie kon worden gedestilleerd. Na een aantal malen alles nog eens nagelopen te hebben zijn de volgende globale woonwensen tot stand gekomen:

Basis

Woongemeenschap Eikpunt  omvat onder meer het creëren van een woonbuurt van een demografisch gevarieerde groep (alle leeftijden en samenlevingsvormen zijn vertegenwoordigd), waarin de bewoners een sterke onderlinge sociale samenhang realiseren. Hierin zorgen de mensen voor elkaar en de omgeving.
Het streven was naar optimaal duurzaam gebouwde woningen en een natuurlijk ingerichte, zo groen mogelijke, leefomgeving. Ook de aanwezigheid van een stilteruimte werd als een noodzaak ervaren.
Kenmerkend is dat bewoners van dit initiatief een deel van hun tijd aan de gemeenschap schenken. Hierdoor ontstaat een duurzamere gemeenschap dan gebruikelijk en kunnen mensen met beperkingen of ziekten langere tijd in hun huis blijven wonen dan in traditionele omgevingen.

Gedacht kan worden aan zorg voor mensen met een handicap, zorg van alleenstaanden en ouderen, maar ook zorgen voor kinderen, als de ouders aan het werk zijn.

Ruimtebehoefte

Het aantal gewenste wooneenheden dat is gerealiseerd is 50. Waarom zijn we uitgekomen op 50?
Een kleiner aantal is kwetsbaar en doet afbreuk aan de doelstellingen van het idee van woongemeenschap Eikpunt. Bovendien dienen de kosten van de gemeenschappelijke voorzieningen (kosten circa € 30.000 per jaar) door het gehele project gedragen te kunnen worden. Een groter aantal huishoudens wordt met deze doelstellingen moeilijker te besturen en te realiseren.
De samenstelling van het woningen bestand is uitgekomen op:
*  40 sociale huurwoningen en 10 koopwoningen
*  binnen de sociale huurwoningen is er ruimte voor 1 woongroep met 6 studio’s bedoeld voor jongeren die een verbinding hebben met meditatieve stromingen
*  er zijn grote gezinswoningen en kleine gezinswoningen, allen grondgebonden
* er zijn kleine en grote appartementen in de gestapelde bouw
Alle woningen worden passend toegewezen, wat inhoudt dat hoe groter de woning hoe meer volwassenen en kinderen daar een plekje kunnen vinden.

 

Overige informatie

Het totale oppervlak van de woningen, tuinen en tussenruimte bedraagt circa 1.4 ha bouwgrond. Dit is inclusief ruimte voor parkeren van auto’s en fietsen, bergingen, die alle aan de buitenzijde van het terrein worden voorzien.
Voor de bebouwing is uitgegaan van vernieuwende, ecologische en bij voorkeur energie-neutrale bouw. Dit uitgangspunt staat op gespannen voet met betaalbaarheid binnen de sociale woningbouw. Bij het bouwen van koopwoningen is er duidelijk meer ruimte voor innovatie.
Direct bij het ontwerp is uitgegaan van gasloos bouwen, inzet van luchtwarmte-pompen en plaatsing van een flink aantal zonnepanelen. Daar waar mogelijk is voor houtskeletbouw gekozen.  

Naast bebouwing streefden we nog naar de volgende randvoorwaarden/voorzieningen:

– Ruimte voor ecologisch tuinieren in de vorm van een gemeenschappelijke moestuin en permacultuur
– Een ruimte die dienst doet als distributiepunt voor ecologische voeding (bv. Een VOKO)
– Maximaal 10 fietsminuten van primaire voorzieningen
– Maximaal 15 reisminuten van centrum Nijmegen
– Rustige omgeving met veel ruimte voor groen
– Rolstoel-toegankelijk terrein
– Woningen bij voorkeur levensloopbestendig: alle toegankelijk voor gehandicapten en enkelen geschikt voor (fysiek) gehandicapten (rolstoel)
– Laagdrempelige interactiemogelijkheden met de omgeving

Reacties zijn gesloten.