Samenwerking

Samenwerking met derden

Sinds de start van het project hebben we gekeken waar we samenwerking konden en moesten zoeken.
Op de eerste plaats was er samenwerking met een woningcorporatie gewenst om de 40 huurwoningen die gewenst waren te realiseren. Anders dan bij koopwoningen is er bij huurwoningen nu eenmaal externe financiering onontbeerlijk. In eerste instantie onderhielden wij contact met woningcorporatie Standvast. Dat heeft uiteindelijk niet geleid tot een locatie die voor ons project aantrekkelijk was. Daarna zijn we de samenwerking aangegaan met woningcorporatie Talis.

In 2010 hebben we gezocht naar een manier om ons project te begeleiden. Wij zijn toen in aanraking gekomen met het bureau Bouwen met mensen dat meer van dit soort projecten had begeleid.

Sinds december 2012 werken we samen met architect Huub van Laarhoven

Zijn bureau heeft alle huur- en koopwoningen ontworpen. De koopwoningen zijn gebouwd door het (toenmalige) Biologisch Bouwcollectief uit Driel

 

Reacties zijn gesloten.