Privacyverklaring

Privacyverklaring voor de Vereniging Woongemeenschap Eikpunt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als doel je persoonsgegevens nog beter te beschermen. De persoonsgegevens die je aan Vereniging Woongemeenschap Eikpunt (hierna: VWE) ter beschikking hebt gesteld worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AVG-regelgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en geven in deze verklaring weer hoe wij dat als Vereniging doen en ermee omgaan.

Onze contactgegevens

e-mail: info@woongemeenschapeikpunt.nl
adres: Duitslandstraat 4, 6663 LE Lent
telefoon: 06-49430257

1. De persoonsgegevens die wij verwerken

De VWE verwerkt je persoonsgegevens nadat je deze aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

a: voornaam
b: e-mailadres

foto’s:

Eventuele foto’s of ander beeldmateriaal, in het kader van publiek toegankelijke evenementen waarop personen herkenbaar zijn, worden door ons alleen gebruikt na goedkeuring van betrokkene. Dit kan zijn voor een publicatie op onze website of in onze nieuwsbrief.

2. Het doel van de verwerking van de in punt 1 genoemde persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Verzenden van algemene Verenigingsinformatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor deelname aan gemeenschapsactiviteiten
  • Bereikbaarheid (bijvoorbeeld voor gewijzigde omstandigheden aangaande de gemeenschap en daaraan verbonden thema’s)
3. Wie slaat de gegevens op?

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd en beveiligd e-mailprogramma. Ons secretariaat beheert de persoonsgegevens en schoont bestanden van tijd tot tijd op (minimaal 1 maal per jaar). Je kunt jezelf te allen tijde afmelden als belangstellende, waarna je gegevens verwijderd worden.

4. Waar komen de gegevens vandaan?

Je gegevens worden opgeslagen op het moment dat je je aanmeldt als belangstellende voor WVE via de homepage van onze website. Je verstrekt deze gegevens dus zelf aan ons.

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VWE vindt de bescherming van je persoonsgegevens van groot belang en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In organisatorische zin door beperking van toegankelijkheid van dossiers en printbestanden en verder door beveiliging van computer, website en opslagsysteem, zodat die beveiligd zijn voor virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. De beveiliging wordt voortdurend voorzien van updates.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn bij ons of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@woongemeenschapeikpunt.nl.

6. Verstrekking aan derden

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt.

7. Vernietiging van de gegevens.

Bestanden met de gegevens van mensen die zich afgemeld hebben als belangstellende voor WVE worden 1 maal per jaar vernietigd.

8. Cookies of vergelijkbare technieken

De VWE gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de WVE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke wij van je beschikken in een computerbestand naar je te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@woongemeenschapeikpunt.nl.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen voor ons hebben dan horen wij het graag. Dit kan door een email te versturen naar info@woongemeenschapeikpunt.nl.

 

Reacties zijn gesloten.