Agenda

Op deze pagina tref je beschrijvingen aan van meer of minder regelmatig terugkerende bijeenkomsten en activiteiten waarvoor niet alleen leden maar zeker ook belangstellenden welkom zijn. Denk aan  informatie-bijeenkomsten, wandelingen, excursies en meditaties. Eventuele routebeschrijvingen staan onderaan de pagina.Raadpleeg steeds de kalender voor het actuele overzicht van alle activiteiten en evenementen op Eikpunt!

Introductiebijeenkomst, elke eerste zaterdag van een kalenderjaarkwartaal

De introductiebijeenkomst is voor de nieuwsgierigen, de buren, voor mensen die met plannen lopen om een dergelijk project op te zetten of op vergelijkbare manier willen wonen. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een rondleiding door het woonproject waarbij we tegelijk informatie geven over onze pijlers, de geschiedenis van het project, het door ons gehanteerde concept van de gedragen besluitvorming en ons instroombeleid. Er worden woningen en gemeenschappelijke ruimtes bekeken en natuurlijk kunnen in de tussentijd vragen gesteld worden. Na afloop – al dan niet bij een kampvuur! – serveren we soep, voor wie wil, en is er gelegenheid om indrukken en gedachten uit te wisselen. Het is er altijd gezellig!

De datum voor  de introductiebijeenkomst is in principe iedere eerste zaterdag van het kwartaal.  De eerstvolgende zou dus plaatsvinden op op zaterdag 4 januari, maar is wegens omstandigheden verzet naar zaterdag 4 april 2020, aanvang 15.00, inloop vanaf 14.30. De aankondiging zal tijdig in de kalender worden opgenomen. Ook krijgt iedereen die op onze mailinglijst van belangstellenden staat automatisch een uitnodiging hiervoor. Als je op de mailinglijst gezet wilt worden stuur dan een verzoek hiervoor naar info@woongemeenschapeikpunt.nl

Bij deze gelegenheid staat er een pot op tafel voor een vrijwillige, geldelijke bijdrage voor de koffie/thee/lekkers en soep. Voor meer informatie en aanmelden: info@woongemeenschapeikpunt.nl

Om alvast te noteren: de overige bijeenkomsten in 2020 zijn op 4 juli en 3 oktober

 

 

Zookafee, elke derde zondag van de maand

Elke derde zondag van de maand, meestal van 11 tot 14 uur, maar soms op andere tijden organiseren we een informeel samenzijn van leden om elkaar op een andere manier te leren kennen. Belangstellenden zijn welkom om kennis te komen maken. Het ZOOKAFEE is in de GER, Duitslandstraat 4. Als je wilt komen, check het dan voor de zekerheid even door een mail te sturen naar het secretariaat van het woonproject info@woongemeenschapeikpunt.nl of te bellen naar de Eikpunt-telefoon 06-49430257. De toegang is uiteraard gratis.

Zondag 20 oktober 2019 is het eerstvolgende ZOOKAFEE,  van 11.00-14.00
Als we een programma/thema hebben wordt dat te zijner tijd bekendgemaakt.

Compassie-meditatie, iedere maandag van 20.00 – 21.00

Uitgangspunt is een uur per week liefdevolle aandacht voor jezelf. Je ontwikkelt een houding waarin je gewaar bent van wat er in en om je heen aanwezig is. Waarin je lichaam, geest en hart zich openen voor alles wat zich aandient, zonder terughoudendheid: je staat gewoon toe dat ‘alles er mag zijn’. Je oefent in het ontwikkelen van een houding waarin je alles op de uitademing kunt laten stromen, ruimte kunt geven. Hierdoor kan een natuurlijke rust en mildheid ontstaan die het je gemakkelijker kan maken om ‘los te laten’.
Opzet van de meditatie:
> start met inleidende focus en motivatie
> ontspanningsoefeningen om meer in ons lichaamsgewaarzijn te komen, energieën te laten stromen
> aandachtsmeditatie waarin we focussen op de adem en lichaamssensaties
> een korte loopmeditatie
> compassie-meditatie gericht op ontspannen, gewaarworden en toestaan

10 september 2018 zijn we gestart met een wekelijkse bijeenkomst op maandagavond van 20.00-21.00.
We maken gebruik van de Stilteruimte van Eikpunt, achter het woonhuis Rosa Luxemburgstraat 4.

Er wordt geen vaste bijdrage gevraagd, die gebeurt op basis van dana (‘vrijgevigheid op basis van draagkracht’), met als richtbedrag € 5 per bijeenkomst. De financiële donatie mag overigens nooit een barrière vormen om deel te nemen.

De bijeenkomsten worden begeleid door Ine Albers, gecertificeerd mindfulness-trainer. Aanmelden via ine.albers@gmail.com.

Wil je meer weten, kijk dan op www.mediterenisteleren.nl.

Update: De wekelijkse compassiemeditatie-bijeenkomsten in de stilteruimte zijn per 18 februari gestopt. Reden daarvoor is dat de opkomst de laatste tijd te gering was om alle plichtplegingen daarom heen (ruimte verwarmen, belichting buiten neerzetten, begeleider ondersteunen, pr doen, thee zetten) te rechtvaardigen. We vinden het heel spijtig. Wellicht komt er een poging om dergelijke bijeenkomsten op de zaterdagmorgen aan te bieden.

Huiskamerrestaurant van Anneke in het najaar van 2019

Op de 1e en 3e dinsdag van de maand van 17.15-20.30 neemt kok Anneke van “Lovingly Wholesome – Anneke kookt” (zelf ook bewoonster van Eikpunt) jou graag de avondmaaltijd uit handen.

Lees er alles over op onze activiteitenkalender

 

 

 

Alle pagina’s

Eén reactie

  1. Pingback:Introductiebijeenkomst op 6 april – Woongemeenschap Eikpunt

Reageren is niet mogelijk