contact en bereikbaarheid

spring direct naar: (in uitvoering)

  • contactgegevens
  • reserveren van ruimten
  • aanmelden

 

Via email:
info@woongemeenschapeikpunt.nl
Een reactie volgt binnen 1-2 dagen.

Telefonisch:
via ons informatienummer: 06-49430257

Adres:
Duitslandstraat 4, 6663 LE Lent

Facebook:
Woongemeenschap Eikpunt

 

reserveren

Je kunt op Eikpunt accommodatie huren voor verschillende doeleinden. Zoek je een behandelkamer of een yoga-oefenruimte, wil je een kookcursus verzorgen of een receptie organiseren? We hebben er diverse ruimtes voor ter beschikking.

Ook kun je bij ons boeken voor een verblijf van een of meer dagen. We bieden logies met of zonder (vegetarisch) ontbijt en diner. Het is ook een uitgelezen manier om kennis te maken met onze woongemeenschap.

Informeer kortom naar de mogelijkheden via reserveren@woongemeenschapeikpunt.nl.

Aanmelden

Er zijn meerdere vormen van participatie: belangstellende, donateur, lid en (aspirant) bewoner.

Wat moet je doen?

Om belangstellende te worden:
Stuur een email naar info@woongemeenschapeikpunt.nl en vermeld daarbij tenminste je volledige naam. Overigens zijn je adresgegevens welkom, maar niet noodzakelijk. Je krijgt de Nieuwsbrieven toegestuurd en je wordt uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Voor vragen kun je ook terecht bij het secretariaat op tel. 06-49430257.

Om donateur (vriend) te worden :
Stuur een email naar info@woongemeenschapeikpunt.nl. En vermeld daarbij je adresgegevens en je bankrekeningnummer. Geef tevens aan of je een eenmalige of meer regelmatige donatie wilt doen.

Om lid te worden:
Stuur een email naar info@woongemeenschapeikpunt.nl. En vermeld daarbij je adresgegevens en je bankrekeningnummer. Vermeld de ingangsdatum waarop je lid wilt worden. Vermeld tevens je inkomen: laag, modaal of boven modaal. Hiervan hangen de financiële bijdragen af. De bijdragen zijn als volgt:

Laag inkomen (maximaal minimumloon, minder dan € 21.950 per jaar : €25 entreegeld, €7,50 per maand contributie
Midden inkomen (tot maximaal modaal, van € 21.950 tot € 34.911 per jaar : €40 entreegeld, €15 per maand contributie
Hoger inkomen boven modaal, meer dan € 34.911 per jaar: €60 entreegeld, €25 (meer mag) per maand contributie

Er is een inschrijfformulier dat je ingevuld dient op te sturen. Dit kun je aanvragen op ons email adres.

Voor echtparen of mensen die samenwonen geldt dat zij anderhalf keer de contributie betalen van een individueel lid. Kinderen zijn vooralsnog gratis.

Als (aspirant) bewoner:
Na 3 maanden kun je aspirant bewoner worden. Hier zijn een aantal stappen voor nodig die je gezet moet hebben:
– je bent actief geworden in de vereniging. Je neemt initiatieven, je sluit je aan bij bestaande initiatieven (zoals de werkgroepen), je bent aanwezig bij bijeenkomsten. Kortom, je bent een zichtbaar en dragend lid van de gemeenschap.

Betalingen kunnen gedaan worden op: banknummer NL70 TRIO 0198 4220 75 t.n.v. Woongemeenschap Eikpunt.

Reacties zijn gesloten.