Doel van het project

In augustus 2009 werd het projectdoel als volgt verwoord:

Woonproject in Nijmegen waarin verschillende generaties samen leven

Het doel van het project is om vanuit vrijheid, aandacht en verbondenheid een nieuwe kwaliteit van wonen en leven te ontwikkelen. In deze woonvorm, met woningen afgestemd op individuele behoeftes, kunnen 50 tot 60 deelnemers van alle leeftijden een gemeenschap vormen vanuit onderlinge inspiratie en steun. Wooncorporatie Standvast wil dit woonproject in principe bouwen.
Centraal in het project is een stilteruimte gedacht voor bezinning en verdieping. De verbindende werking van de stilte die de gemeenschap een vorm van eenheid kan bieden ligt aan de basis van dit project.

Uitgangspunten

 • zowel onafhankelijkheid als daadwerkelijke betrokkenheid, met aandacht en respect voor ieders mogelijkheden en grenzen
 • geestelijke verdieping met aandacht voor onderlinge verbondenheid van alle leven
 • ecologisch leven
 • coöperatief zelfbestuur en intern overleg; betrokkenheid via teams (techniek, bestuur, communicatie, tuin etc.)

Het wonen

 • diverse soorten milieuvriendelijke koop- en huurwoningen
 • ecologische tuinen
 • veel speelruimte voor kinderen
 • een centrale ruimte voor meditatie en vieringen
 • andere gemeenschappelijke ruimtes zoals voor klussen, cafetaria, fitness, yoga, creativiteit, was- en droogruimte etc.
 • aparte ruimte voor gasten

Mogelijkheden

 • het gezamenlijk gebruik van auto’s, gereedschap en apparatuur etc.
 • gezamenlijke activiteiten zoals met groepjes samen koken en eten, creatieve vormen etc.
 • thuiszorg, kinderopvang
 • ruimte voor mensen met een handicap of een beperking, mits bij voldoende draagkracht binnen de gemeenschap
 • bewuste en actieve integratie in de nabije leefomgeving
 • een eigen voedselcoöperatie voor betaalbare ecologische voeding

Reacties zijn gesloten.