Vereniging en leden

De Vereniging & haar leden

Nadat het project in juni 2009 gestart was met een kleine groep mensen is in oktober 2009 besloten een vereniging statutair op te richten. Dit is gedaan onder de naam ‘Vereniging Meergeneratie Woonproject Nijmegen’, afgekort tot MWN. Voor de oplevering van de woningen in december 2015 is de naam van de vereniging veranderd in Woonvereniging Eikpunt.

Kik hier voor de statuten van de vereniging.
(het bestand wordt geopend in een viewer, van waaruit je het evt. ook kunt opslaan; als dat niet gebeurt dan is het gedownload naar je apparaat en te vinden in je downloadmap)

 

De vereniging kent een Bestuur bestaande uit maximaal 7 leden.
Het bestuur draagt zorg voor het organiseren van de bijeenkomsten van de leden, het onderhouden van de externe contacten, de financiën en het organiseren van activiteiten.

Het Bestuur komt minstens elke maand bij elkaar. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt.
De vereniging kent leden. Aan deze leden worden een inschrijfgeld en een maandelijkse bijdrage gevraagd. Dit gebeurt naar draagkracht. Deze gelden worden aangewend ter dekking van de kosten die gemaakt moeten voor de gemeenschap zoals het onderhoud van het groen, de verzorging van de gemeenschappelijke ruimte, de stilteruimte en zaken als  de website, kosten in verband met inschakeling externen, e.d..

Na een periode van minimaal 6 maanden actief zijn kunnen leden de status ‘aspirant bewoner’ krijgen. Dit is een tussenfase op weg naar het bewonerschap. De aspirant bewoner heeft voor zichzelf besloten om bij Eikpunt te willen gaan wonen. Elke Aspirant Bewoner kan zichzelf vervolgens voordragen als Bewoner. Indien hier vanuit de al aanwezige bewoners geen bezwaar tegen bestaat, komt de bewoner in aanmerking voor een woning van zijn/haar keuze.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.