Nieuwsberichten

20 april 2017

Op 14 mei 2017 organiseert het platform Geef Noord de Ruimte het jaarlijkse Rondje Noord.


Onze woongemeenschap zet op die dag als een van de deelnemers aan het project de deuren open en is iedereen van harte welkom tussen 13.00-17.00 uur.


13 april 2017

 

In de Bewonerskrant van Talis: een artikeltje over de samenwerking met Talis bij de totstandkoming van de Stilteruimte.

Hier als pdf te lezen


12 april 2017

Aandacht voor de Ruilkring in weekkrant De Brug.

[pdf]https://www.woongemeenschapeikpunt.nl/wp-content/uploads/2017/04/Ruilkring-in-De-Brug.pdf[/pdf]

 


6 januari 2017

In het dagblad Trouw verscheen een artikel over ons woonproject. Je kunt het lezen door HIER te klikken.

2 november 2016

We zijn met zijn allen zo druk geweest met het gaan wonen rondom onze eik, dat we de site soms wat minder aandacht hebben gegeven. Hierbij dan toch een nieuwsbericht, namelijk een stukje dat in het novembernummer van de Lentse Lucht is verschenen, getiteld ‘Verbinding staat bij ons voorop‘ (klik op de titel om het artikel te lezen).

23 oktober 2015

Er is een herfstnieuwsbrief verschenen met daarin alle ontwikkelingen van de laatste tijd. Bekijk hem via de nieuwsbrievenpagina

30 september 2015

Woongemeenschap Eikpunt bestaat uit vier delen: drie gebouwen voor huurwoningen en één deel voor koopwoningen. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle huurwoningen (Gebouwen 1, 2 en 3) tegelijkertijd op te leveren, maar naar aandringen van de vereniging heeft Wijnen Bouw en Talis erin toegestemd om Gebouw 2 (de eengezinswoningen) al vóór de kerst 2015 op te leveren. Dit biedt de vereniging de kans om alvast aan het werk te gaan met het eventueel lemen of leemstucen van de wanden in de woningen, zodat er straks meer handen vrij zijn om te helpen bij dit werk in gebouw 1 en 3.

18 augustus 2015

Al een langere tijd zijn we als vereniging bezig met het zoeken van een nieuwe naam omdat een afkorting toch eigenlijk niet ideaal is voor een woonproject. Daarnaast legde het ook wel erg veel nadruk op het meergeneratie-aspect, en dat terwijl er toch nog zeker drie andere pijlers zijn waar het project op rust. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces, waarbij we zelfs hierbij gebruik konden maken van onze gedragen besluitvormingsproces, zijn we uitgekomen op de naam: WOONGEMEENSCHAP EIKPUNT. In de loop van de tijd zullen de nodige aanpassingen worden gedaan om de naam MWN om te buigen naar deze nieuwe naam.

1 juli 2015

De bouw van de eerste 4 koopwoningen in ons project is gestart met het uitgraven van de fundering en het indraaien van de palen. De aanleg van de fundamenten zal in 2 fasen gebeuren. Voor de overige 5 woningen zal dit rond 1 september gebeuren. Daarna zal de bouw zich op de eerste 4 woningen concentreren, vanaf er drie op de achterzijde van het terrein bevinden. Bij 2 hiervan zullen de aanstaande bewoners zelf veel meewerken.

11 juni 2015

Op de website van de kenniscentrum voor Woning en Zorg is een artikeltje geplaatst over MWN. Je kunt het uitgebreid lezen door HIER te klikken.

27 mei 2015

Vandaag is de oprichting van de wijkvereniging Rondom De Eik een feit geworden. Samen met onze buren, de bewoners van Iewan en De Hoek, gaan we straks onze wijk inrichten. Daarvoor ligt er al een inrichtingsplan van FoodForestry Netherlands op de plank. De gemeente was al in een eerder stadium enthousiast voor dit plan, dat zich focust op het inrichten met eetbaar of anderszins bruikbaar groen. De gemeente Nijmegen en woningcorporatie Talis stellen budgetten beschikbaar voor de inrichting. Daar zullen wij zelf nog het nodigde aan extra geld bij nodig hebben.  De wijkvereniging en FFN zullen de komende maanden de plannen verder uitwerken, zodat er aan het einde van 2015 een (bescheiden) start gemaakt kan worden met het aanplanten. Tenslotte zijn er nog tot september 2016 bouwactiviteiten gaande in het gebied.

18 mei 2015

Ook voor de koopwoningen zijn alle vergunningen nu rond. De vergunningen liggen nu ter inzage voor een periode van 6 weken. Er heerst nu pas echte opwinding onder de groep kopers/bouwers, die nog druk bezig zijn om de laatste materialen te kiezen om hun energiezuinige woning te kunnen realiseren. En ….. binnen het budget te blijven, want dat blijft voor de meesten een harde noot om te kraken. Het contact met de aannemer Biologisch Bouw Collectief (BBC) uit Riel wordt geïntensiveerd. Gelet op alle geluiden kan er met het bouwrijp maken van de eerste 3 kavels in de maand juni gestart worden.

1 mei 2015

Ons project is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het moestuincomplex Lentse Aarde. Enkele leden ondersteunen het bestuur bij de uitbreiding van het terrein, waarna van zowel ons project als dat van de buren Iewan voldoende toekomstige bewoners kunnen gaan moestuinieren. Zoals wel vaker vraagt de afstemming met de gemeente nog de nodigde aandacht. Dat betekent dat we aan het einde van dit jaar al onze moestuinen zullen kunnen betrekken (nu 2, straks 8). Overigens blijkt in de dagelijkse praktijk dat het wonen in de nabijheid van je moestuin een voorwaarde is voor een goed onderhoud. WE hopen dat we het nog even kunnen volhouden om dit vanaf afstand te doen.

18 april 2015

Onlangs is het ontwerp van ons losstaande stiltecentrum gereed gekomen. In het daaraan voorafgaande proces is het tot de keuze voor ‘De Slak’ gekomen. De Slak is een rond gebouw met een aangebouwd voorportaal. Het ligt in de bedoeling om De Slak grotendeels onder eigen regie te bouwen, met ondersteuning van een lokale aannemer en inzet van heel veel toekomstige bewoners van ons project. De aanvraag voor de bouwvergunning is naar de gemeente Nijmegen verstuurd. Het is een gebouw met het formaat van een flinke schuur (35 m2), maar moet aan extra eisen voldoen vanwege het openbare karakter ervan. We zijn benieuwd wat de bouwaanvraag ons nog voor verrassingen oplevert. In elk geval zal de bouw niet al deze zomer starten, omdat het bouwterrein dan nog niet toegankelijk is vanwege de lopende bouw van de huurwoningen.

18 april 2015

Onze buren van Iewan zijn in hun woningen aan het trekken en intussen wordt gezamenlijk gewerkt aan de inrichting van onze ‘wijkwinkel’ annex ‘voorraadkast’, de VOKO. In principe staat de inkoop van houdbare producten langs deze weg voor iedereen open, met als voorwaarden: lidmaatschap en indien nodig, een keertje achter de kassa. Dat laatste is natuurlijk vooral ook gezellig, want dan kun je in contact komen met de wijkbewoners en meer aan de weet komen over de woningen en hun visie op de wijk. De VOKO is voorlopig tweemaal per week geopend, op woensdagavond en zondagmiddag.

11 april 2015

Afgelopen is er binnen het project gestart om elk kwartaal een bijzondere gemeenschapsvormende dag te organiseren. Op deze dagen wordt een leraar, een begeleider uit een religieuze of filosofische traditie uitgenodigd om met ons op het thema ‘gemeenschapsvorming’ in te zoemen. Om aspecten daarvan vanuit zijn/haar visie te belichten en zo mogelijk ons met de ervaring daarvan te laten oefenen. Dit kwartaal is de beurt aan de Vietnamese monnik Cuong Lu die ons verdieping brengt in de traditie van Thich Nhat Hanh.

27 maart 2015

Het echte bouwen gaat dan toch beginnen. De bouwhekken zijn geplaatst en het echte werk start de komende week. Op deze vrijdag vindt de ceremonie plaats van de start van de bouw. Alle deelnemende partijen zijn aanwezig, de wethouder spreekt bemoedigende woorden en Walter Hamers van Talis complimenteert ons project met de korte doorlooptijd (5.5 jaar). Impresseies van de ceremonie komen later beschikbaar via deze website.

1 februari 2015

Vanaf deze maand is het voor belangstellende van ons project mogelijk om ‘Vriend van’ te worden. Voor een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage houden we jou op de hoogte van de ontwikkelingen van ons project. Maar bovenal kun je aan een aantal van onze activiteiten deelnemen, zoals het maandelijks ZOkaffee, onze maandelijkse wandelingen, sommige informatiebijeenkomsten (bv over permacultuur, autodelen) en niet te vergeten, straks gebruik maken van een aantal van onze gemeenschappelijke ruimten tegen een aantrekkelijke prijs (of misschien wel om-niet). Stuur een bericht naar ons secretariaat en we nemen contact met jou op.

15 januari 2015

De bezwaarperiode is niet geheel geruisloos voorbij gegaan, maar door creatief overleg met de betrokkenen hebben we deze periode toch zonder bezwaar kunnen beëindigen. Het resultaat is dat er niets meer de bouw van ons project in de weg staat. Terwijl onze buren van IEWAN al stevig de hoogte in zijn gegaan, mogen wij de eerste paal in de grond gaan slaan op 2 maart 2015. Ook is inmiddels voldaan aan een andere eis, namelijk de aankoop van een deel van het MWN-terrein door de kopers: zij hebben half december 2014 ook hun handtekeningen geplaatst. Lees voor de laatste ontwikkelingen de nieuwsbrief van deze maand.

21 november 2014

Nadat eind juli de aanvraag voor een bouwvergunning (dat heet tegenwoordig omgevingsvergunning) is ingediend, is deze, na 2 verlengingen van de beoordelingstermijn, door de gemeente Nijmegen rond 11 november goedgekeurd. HOERA !!!!
Op 14 november is de periode ingegaan waarin omwonenden bezwaar kunnen aantekenen tegen het ontwerp. Deze termijn eindigt op 25 december 2014. Wij zijn heel benieuwd. Zonder bezwaren zou de bouw in januari 2015 kunnen starten.

21 oktober 2014

De groep van kopers/bouwers hebben in principe overeenstemming bereikt over de verdeling van het aan te kopen terrein en de positie van hun woningen daarop. De ontwerpen van de woningen zijn nu ook in een vergevorderd stadium. Er wordt nu vooral stilgestaan bij het uiterlijk van de woningen en de installaties die de woningen straks van verwarming, warm water en schone lucht gaan voorzien.

10 oktober 2014

Vorige week hebben we een kennismakingsbijeenkomst met de buurtbewoners georganiseerd in De Kas. Het werd een avond waarop wel geïmproviseerd moest worden door een haperende elektriciteitsvoorziening. Ondanks dat hopen wij overgebracht te hebben hoed onze woningen eruit gaan zien, wat voor ons belangrijke waarden in het leven zijn en wat onze verdere plannen zijn. Het was een gezellige bijeenkomst met veel vragen die in 1-2 gesprekken door alle betrokkenen werden beantwoord.

29 augustus 2014

Op het bouwterrein van MWN is al enige beweging ontstaan. Eén van de kopers/bouwers heeft zijn tijdelijke intrek genomen in een stacaravan en deze een plaatsje gegeven op een toekomstige parkeerplaats. Samen met de aannemer, het Biologisch Bouwcollectief, gaat hij gebruik maken van alle benodigde aansluitingen, zoals op elektra, water en riolering. Dit betekent dat we over ongeveer een week een vergaderlocatie ter plaatse hebben.

15 augustus 2014

De aanmeldingen van nieuwe leden lopen gestaag door, waardoor we nu op papier in alle leeftijdscategorieën voldoende potentiële bewoners hebben. Een uitzondering vormt echter nog onze woongroep, die wordt opgebouwd rond 6 studio’, met gemeenschappelijke woonkamer, keuken en dakterras. Het is ons streven die woongroep te laten bewonen door jongeren (20-30 jaar) die op een deel van hun spirituele leven baseren op meditatie. Momenteel zijn er beoefenaars in de traditie van Thich Nhat Hanh, maar daartoe hoeft het niet beperkt te blijven. Inspirerend hierbij kan de aanwezigheid van een aparte stilteruimte zijn. Belangstellende zijn welkom en kunnen zich melden bij woonproject.go@gmail.com.

25 juli 2014

Op de laatste dag voor de bouwvakvakantie is door onze architect de aanvraag voor een omgevingsvergunning van de huurwoningen bij de Gemeente Nijmegen ingediend. Voor de beoordeling van de aanvraag trekt de gemeente 8 weken uit. Bij een gunstige beoordeling komt de aanvraag 6 weken ter inzage voor buurtbewoners, waarbij zij de gelegenheid hebben om bezwaren in te dienen. In het gunstige geval is de omgevingsvergunning dan eind november definitief.

11 juli 2014

De beeldvorming rond de stilteruimte (een losstaand gebouwtje van circa 35 m2) komt in een beslissend stadium. De architect heeft zijn visie gegeven, de werkgroep Stilteruimte gaat er nu mee verder. In de maand september hopen we zover te zijn dat de tekeningen gereed zijn, we inzicht hebben in de kosten die met de bouw gepaard gaan en we de omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

1 juni 2014

Het definitief ontwerp is een feit geworden. Er moest hier en daar nog wat bezuinigd worden op de constructie, maar ook deze fase zijn we nu door. Ook heeft de aannemer bij enkele aannemers nog wat korting kunnen bedingen, zodat we de begroting toch rond hebben gekregen. Met dank daarvoor aan alle partijen!!!

10 april 2014

MWN heeft o.a. als pijler “meer generaties”. We streven naar de volgende verdeling:
–        21 tot 41 jaar:  40% van de bewoners
–        42 tot 62 jaar:  40% van de bewoners
–        63 tot 83 jaar:  20% van de bewoners
Momenteel is er nog plaats voor deelnemers in de jongste categorie. De midden- en bovencategorie kennen een kleine wachtlijst (respectievelijk 3 en 2). Dit betekent zeker niet dat het geen zin heeft om lid te worden van onze vereniging, immers zijn er vrijwel elke maand wijzigingen, waardoor er verschuivingen in de woningbezetting plaatsvinden.
Verder zijn begin 2014 de meeste woningen voorlopig toegewezen. Op dit moment zijn nog vrij:
1 grote gezinswoning, 1 kleine gezinswoning, 1 groot appartement, 2 kleine appartementen en 4 studio’s. De studio’s  maken deel uit van een woongroep van 6 (jongere) personen. Deze studio’s houden we in principe vrij voor bewoners in de jongste categorie. Mochten deze eind 2014 nog niet toegewezen zijn, dan worden ze toegewezen aan leden uit de midden- en oudere categorie. Verder is er nog een koopappartement vrij (zie bericht hieronder).

27 maart 2014

Vandaag is weer een belangrijke stap gezet op weg naar het aanvragen van een omgevingsvergunning. De stedenbouwkundige van de wijl Plant-Je-Vlag heeft het ontwerp van onze (huur)woningen ook aan de buitenzijde goedgekeurd. Met een paar kleine aanpassingen, zoals dat gebruikelijk is. Het is echter wel de zoveelste mijlpijl op ons project.

27 maart 2014

Vandaag werd met de stedenbouwkundige het schetsontwerp van de buitenruimte besproken. De buitenruimte omvat de gemeentegrond, de grond die bij de huurwoningen hoort en tenslotte ook het grootste gedeelte van de grond die de huurders kopen. Voor het maken van een integraal ontwerp, waarin de overgangen tussen de diverse ruimten niet zichtbaar is, heeft Foodforestry Nederland de opdracht gekregen een ontwerp te maken. Het ontwerp is bij alle betrokken partijen in de smaak gevallen: de mwn-ers, Talis en de Gemeente. Zodra de vorm van de koopwoningen voor 100% vastligt zal het ontwerp worden gecompleteerd.

17 december 2013

Op 17 december verscheen in de Gelderlander een artikel over MWN en IEWAN. Je kunt het lezen door op deze link te klikken: Juist geen Eilandje zijn. Hieronder wel alvast een foto van de Van Laarhoven Combinatie Architecten.

 

12 december 2013

Vandaag bereikte ons het bericht dat Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de projecten van Strowijk Nijmegen (iEWAN) en ons een subsidie verleend heeft van € 500.000. Samen met de eerder verleende subsidie van € 300.000 door de Gemeente Nijmegen is onze begroting voor de bouw van 39 sociale huurwoningen in de wijk Vossenpels in Lent-Oost nu rond. Wederom tijd om de vlag uit te hangen!!!

Bericht gelderlander 13 december 2013 (bericht Gelderlander, 13-12-2013)

10 september 2013

Alles is veranderlijk. Momenteel gaat de samenstelling van de woongebouwen weer flink op de schop. Reden is dat de mix van ontworpen woningen niet langer past op de samenstelling van de woongemeenschap. Zo zijn er meer appartementen op de begane grond nodig, is een lift in één van de gebouwen toch onontbeerlijk, kunnen de bergingen toch beter uit de gebouwen gehaald worden en in de buitenomgeving geplaatst. Ook de plaatsing van de werkruimten voor ZZPérs op de begane grond is een welkome verbetering. Dit betekent dat er eind van deze maand een nieuw ontwerp zal liggen.

3 september 2013

De samenstelling van de kopersgroep heeft de afgelopen weken flink wat veranderingen ondergaan. We hebben naarstig naar nieuwe kopers gezocht en er hebben zich een aantal nieuwe aangediend. Nu onderzoeken we met de 12 kopers opnieuw, welk type woningen een ieder wil hebben, op welke plek en of wat we wensen binnen ieder budget past enin een verkavelingsplan gegoten kan worden dat voor de gemeente acceptabel is. Wordt vervolgd.

15 augustus 2013

Er is een tweede ronde geweest over hoe we de samenstelling van onze woongemeenschap zouden willen starten op aspecten als man/vrouw verhouding, jongeren/middelbaren & ouderen, type huishoudens, minimaal aantal kinderen en maximum aantal bewoners dat ondersteuning behoeft. Dat heet nu bij ons de ‘meergeneratiebalans’. Voor wat de gewenste samenstelling betreft zoeken wij nog naar:
1. deelnemers jonger dan 45 jaar (liever jonger dan 35 jaar), alleenstaand of in gezinsverband
2. mannen in alle categorieën

15 juni 2013

HOERA – HOERA – HOERA
Afgelopen woensdag is bekend geworden dat de Raad van Toezicht van woningcorporatie Talis akkoord is met het beschikbaar stellen van het benodigde geld om ons project en dat van Strowijk Nijmegen te realiseren. Te bouwen dus.
Dit betekent dat het geld voor de huurwoningen er is, hoewel hier nog een subsidie van de provincie Gelderland bij nodig is. Daar gaat het echter nog slechts om formaliteiten.

22 mei 2013

De ontwerpen van de individuele huurwoningen (en in Blok 2 zijn er 2 koopwoningen) zijn als aperte bestanden vanaf vandaag beschikbaar. De woningtypes zijn achtereenvolgens: Blok 1 – Studio, Blok 1 – Appartement klein, Blok 2 – Appartement klein, Blok 2 – Gezinswoning klein, Blok 2 – Gezinswoning standaard, Blok 3 – Gezinswoning standaard, Blok 3 – appartement groot.
De gemiddelde oppervalkte van de woningen is 98,3 m2, waarvan circa 7 m2 in de gemeenschappelijke ruimten.
Op dit moment wordt nader overlegd over de differentiatie in de huren. Ook staat de verdeling van de huurkosten van de gemeenschappelijke ruimten nog op de agenda.

15 mei 2013

Op veler verzoek ook voor alle belangstellenden hierbij het Voorlopig Ontwerp van onze architect Huub van Laarhoven. Het ontwerp is vooralsnog als één document (PDF) beschikbaar. Hopelijk komen later aparte documenten van elk woningtype. Om het ontwerp op je halen klik je hiernaast Voorlopig Ontwerp.

6 mei 2013

Het is voorjaar en dat lijkt ook te betekenen dat er inspiratie opkomt voor initiatieven. Ook binnen de MWN gemeenschap is dat aande. Allereerst werd er het zogenaamde ZOKAFEE gelanceerd. Elke 3e zondag van de maand elkaar ’s morgens ontmoeten bij restaurant Zijdewinde, aan de Waaldijk, vlak bij de toekomstige bouwplek. Ontmoeten in allerlei vormen en als het even kan buiten, in de uiterwaarden.
Daarnaast komt er in juni een cursus ‘Communicatie met natuurwezens’ op 4 dagen in het weekend in de Heemtuin in Malden. Een initiatief uit de Groengroep.

21 april 2013

De kopersgroep van 9 werkt al een aantal weken op volle toeren. Allereerst is er een Kopergroep opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur hiervan zal gesprekken voeren met externe partijen als Gemeente Nijmegen, adviseurs en de banken. Verder is aan architect Huub van Laarhoven opdracht gegeven om een verkavelingsplan te maken voor ‘het kopersveldje’ en voor elk van de potentiële bouwers een Voorlopig Ontwerp van de eigen woning. Daarbij proberen de kopers uit te komen op een basisontwerp dat voor elke woning identiek is, maar daarnaast zeer gevarieerd in extra elementen, zoals serres, verdiepingen, bergingen en dakterrassen. Binnenkort zijn de ontwerpen online te bekijken.

10 april 2013

Afgelopen periode heeft de Gemeente Nijmegen een subsidie-aanvraag van de iEWAN en MWN projecten gehonoreerd. Er wordt een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor een aantal speciale, ecologische voorzieningen. Daarmee komt de financiële haalbaarheid van het project weer een stapje dichterbij. Er lopen nog diverse andere aanvragen voor subsidies dankzij hard werken en goede ondersteuning van de gezamenlijke Lobbygroep. Hieraan nemen naast leden van de woongemeenschappen van iEWAN en MWN ook vertegenwoordigers van Gemeente Nijmegen, Talis en bureau Subvision deel.

3 april 2013

In De Gelderlander van vandaag een klein artikel over de projecten MWN en iEWAN. Lees het artikel door te klikken op Artikel.

21 maart 2013

Vandaag was de oplevering van ons Voorlopig Ontwerp (VO) door onze architect Huub van Laarhoven. Naast een plattegrond ‘van bovenaf’ van de gebouwen, zijn er ook zijgezichten en een volledige detaillering van alle ruimten beschikbaar. Er is grote tevredenheid binnen de vereniging over het getekende ontwerp. Bij dit ontwerp wordt door de hoofdaannemer Wijnen Bouw een uitgewerkte kostenberekening opgesteld. Daar wordt nog hard gewerkt aan verschillende plussen en minnen. Deze zijn ook van belang in het overleg met woningcorporatie Talis.
De beslissing over het doorgaan van het project, het GO/NOGO besluit, is nu geagendeerd voor 12 juni bij de Raad van Toelicht van Talis.

25 september 2012

De verder consolidering van de organisatiestructuur is weer een stapje verder. Elke werkgroep heeft een contactpersoon en deze kwamen samen met het initiatief bestuur bij elkaar in het ContactPersonen Overleg (toevallig ook CPO). Hiermee is bewerkstelligd dat het draagvlak van de vereniging een steviger fundament heeft gekregen en er bij meer mensen overzicht ontstaat wat er in de verschillende werkvelden in het project gebeurt. Nu blijkt duidelijker dat het aantal actieve leden de laatste maanden flink is toegenomen, hetgeen de slagkracht en de gemeenschapszin vergroten..

22 september 2012

Van de relatieve windstilte in de Bouwgroep wordt gebruik gemaakt voor het afleggen van bezoeken aan interessante locaties. Afgelopen week zijn we op bezoek geweest bij De 12 Ambachten in Boxtel. We hebben vooral gekeken naar de toepasbaarheid van het composttoilet en ons verder verdiept in het helofytenfilter in verticale uitvoering.
In Almere zijn we bij woonproject De Buitenkans op bezoek geweest, waar ook huizen van bij ons favoriete architecten staan. De pentakelwoningen in Zeewolde, die gebouwd zijn op basis van houtskeletbouw, vormden de afsluiting van die dag.

3 september 2012

Er is weer een flinke stap in het proces gezet. We hebben een short-list van 4 architecten met bijgehorende aannemers opgesteld waarin wij vertrouwen hebben om onze toekomstige wijk te bouwen. Het betreft dan de huurwoningen. Voor de kopers wordt dat traject pas ingezet als duidelijk is dat de huurwoningen en de gemeenschappelijke ruimten door de woningcorporatie gebouwd gaan worden. Komende maand is het voor ons wachten op de besluitvorming binnen de woningcorporatie.

23 augustus 2012

Vandaag is ons programma van Eisen afgerond en aan de woningcorporatie Talis overhandigd. Tevens zijn de beoordelingscriteria opgesteld waarmee in de 2e helft van dit jaar de resultaten van de architecten & aannemers zullen worden beoordeeld.

25 juli 2012

De overdracht van werkzaamheden van de afscheid nemende kerngroep naar het nieuwe initiatief bestuur is een feit. In een gecombineerde bijeenkomst van vergaderingen gevolgd door eten zijn alle lopende doorgenomen en overgedragen. Zowel op 5 juli als tijdens bijeenkomst is de kerngroep warm bedankt.

24 juli 2012

Michel Post, de architect die zich vooral richt op de bouw in stro en leem, heeft voor onze vereniging een presentatie gegeven. Gegeven de relatieve onbekendheid met de toepassing van deze materialen waren er veel vragen en was het een heel interactieve avond die veel duidelijkheid gebracht heeft. De komende tijd zullen wij op diverse locaties in het land in stro/leem gebouwde objecten gaan bezoeken.

5 juli 2012

Vandaag is er een nieuw initiatief bestuur tot stand gekomen. De periode waarop de vereniging draaide op de initiatiefnemer, die samen de kerngroep vormde, is hiermee afgesloten. Het bestuur bestaat uit 4 door de leden voorgedragen personen. Tevens is het nu de start van het aanpassen van de organisatiestructuur op andere punten, waarbij het vooral gaat om de werkgroepenstructuur en het overleg van contactpersonen.

28 juni 2012

We hebben weer een historische stap gezet. Onze nieuwe organisatiestructuur is vandaag in de ledenbijeenkomst bekrachtigd. We ontstijgen nu de fase waarop veel neerkwam op de schouders van de initiatiefnemers. De structuur met werkgroepen en een coördinerend bestuur (niet uitvoerend) gaat nu komende weken ingevuld worden. De werkgroepen zullen zich steviger gaan neerzetten en zullen handelen namens de vereniging. Het bestuur zal voornamelijk het gezicht naar buiten zijn en een helikopterkijk op de gehele gang van zaken hebben. Meer hierover de komende tijd.

26 juni 2012

Vandaag is ons definitieve Programma van Eisen (PvE, wat willen wij nu eigenlijk bouwen) aan woningcorporatie Talis aangeboden. Op basis van dit PvE zal aan tenminste een drietal architecten/aannemer combinaties gevraagd worden wat zij kunnen bouwen tegen welke prijs. Op basis daarvan kan dan beoordeeld worden of het gehele project haalbaar is. En vooral ook welke ecologische eisen ingewilligd kunnen worden en welke te duur zijn om thans opgenomen te worden in de socuale woningbouw.

21 juni 2012

Afgelopen week hebben we een aanvraag voor een initiatief neergelegd bij het bestuur van Park Lingezegen. Het gaat daarbij om het initiatief tot het ontwikkelen van een complex met moestuinen zowel voor de bewoners van MWN en iEWAN als voor mensen uit de omliggende wijk. Ook ontstaat dan de mogelijkheid voor het houden van kleinvee, zoals kippen, kalkoenen, konijnen, geiten, e.d..

21 april 2012

Dit weekend worden een aantal projecten in het land bezocht. Waaronder De Buitenkans (Utrecht), De Bongerd (Zwolle) en Meanderhof (Zwolle). In een later stadium zullen ook de Goedemeent (Purmerend) en Ijberg K233 (stro/leembouw) worden aangedaan. Over dit laatste project is een artikel verschenen dat je hier kunt lezen.

16 april 2012

Af en toe komt er uit onverwachte hoek goed nieuws binnen. Enkele weken geleden ging dit over de toe te passen parkeernorm in onze gezamenlijke wijk. Gemeenten hanteren parkeernormen ergens tussen 1.4 en 2.0 auto per huishouden, een getal wat wij bij lange na niet van plan zijn te gaan invullen. Wij willen juist minder blik in de wijk en voor de deur. Veel centraal wonen projecten zitten ruim onder de 1.0. Wij gaan voor 0.6. En wat blijkt? De gemeente heeft de norm voor onze wijk geheel vrijwillig omlaaggebracht naar 1.0. Nu nog verder praten, want we gaan voor de 0.6. En dan kan de wijk wéér groener worden.

14 april 2012

Het zijn topweken in het woonproject. De ene bijeenkomst na de ander. Gelukkig niet allemaal van een even sterk vergadergehalte. De introductiemiddag voor belangstellenden is altijd luchtig, gezellig, warm en heel instructief en informeel. Helaas was deze bijeenkomst niet voor ieder die langs wilde komen in te plannen. Maar de kring was toch weer goed gevuld en ook nu werd de lege stoel lopende de bijeenkomst gevuld door een laatkomer. Of we er nu één of vijf laten staan, het is telkens het juiste aantal!!! Ook nu weer belangstellenden uit diverse delen van het land. Hetgeen in het instroomproces nog weleens lastig kan zijn die reisafstand. Immers, er wordt na zo’n maand of 3 gevraagd om ook de handen uit de mouwen te steken. Dat is vooraf iets om goed te realiseren.

12 april 2012

Deze keer een ledenbijeenkomst geheel in het teken van de procesgroepen. Welke zijn er, wie zitten er in en wat doen we daar zo met elkaar. Via bolletjes wol (misschien was het wel geitenwol!!!!) spinden we een groot, kleurrijk web. In één oog opslag was te zien wie veel bo(a)llen in de lucht te houden houdt en wie nog toekeek. Maar na het bollen gooien veranderde dat laatste heel snel. De initiatieven vlogen door de ruimte: fietsen, wandelen en vooral de picnic op een Waalstrand werden aangeboden om georganiseerd te worden. Voeg daarbij de bezichtingen van andere projecten die al geplan staan en je begrijpt: we brengen het voorjaar vooral buiten door. Ooo werden een aantal procesgroepen versterkt….. Vacatures zijn er echter nog vele!!!!

5 april 2012

Vandaag was Tom Rijven, ervaren stro/leem bouwer uit Frankrijk te gast bij de projecten van iEWAN en MWN. Op de ter elfder ure georganiseerde bijeenkomsten kwamen circa 20 belangstellenden af. In enkele uren schetste Tom zijn kijken op bouwen en hoe hij tot zijn methodiek van bouwen met stro en leem was gekomen. In een heel interactieve bijeenkomst kwamen veel vragen aan de orde. Met name zijn de projecten geïnteresseerd in hoe snel kun je bouwen, hoe organiseer je dat met veel helpende handen, en welk effect heeft dat op de kosten. Speciale aandacht was er natuurlijk voor het bouwen in meerdere verdiepingen. Tom gaf aan dat dit vooral een kwestie van de architect is en de oplossingen die hij hier voor bedenkt. In de meeste van Tom’s stro-leem projecten gaat het om enkele huizen, met maximaal één verdieping. Al met al was het een zeer inspirerende bijeenkomst die echter nog lang niet alle vragen heeft kunnen beantwoorden. Zie voor de website van Tom Rijven www..habitatvegetal.com.

31 maart 2012

De ingelaste ledenbijeenkomst stond geheel in het teken van het proces ‘Instroom nieuwe bewoners’. In het proces wordt beschreven hoe iemand van belangstellende, via lid en aspirant bewoner, uiteindelijk bewoner zal kunnen worden. Het is een natuurlijk proces waarin elkaar ontmoeten en inzet in een procesgroep belangrijke ingrediënten zijn. Daardoor is het ook een geleidelijk proces, waarvoor enige tijd nodig is. Het proces kent geen aannamecommissie, waar de geloofsbrieven getoetst worden. Dit was het ernaast geplaatst alternatief dat voor onze gemeenschap geen recht doet aan de ontwikkeling van de gemeenschapszin. Over enkele weken zal het proces definitief worden vastgesteld.

25 maart 2012

Afgelopen zaterdag was er weer een informatiebijeenkomst, waaraan circa 15 belangstellenden deelnamen. Naast een overzicht van de geschiedenis van het project werd stilgestaan bij de huidige stand van zaken. Momenteel gaat het vooral om het haalbaarheisonderzoek door woningcorporatie Talis en de verkavelingsstudie. In de loop van april komen daar alle bouwkwesties bij. Een ruime Vraag en Antwoord sessie bracht veel helderheid over de (on)mogelijkheden.

23 maart 2012

In Trouw staat een artikel over ons wooninitiatief (en dat van iEWAN natuurlijk). Dit artikel is het resultaat van een bijeenkomst met een journalist van Trouw waarin alle betrokken partijen aanwezig waren. Bovendien vond het op locatie plaats. Klik hier voor het artikel.

22 maart 2012

Gisteren vond er een goed bezette ledenvergadering plaats waar circa 25 leden aanwezig waren. Er waren een paar onderwerpen die ruim de aandacht hebben gekregen. Allereerst werd er gereageerd op de drie moddelen voor een toekomstige samenwerking structuur (organisatievoem) voor onze vereniging. Daar werd door heel wat leden gebruik van gemaakt. E.e.a. heeft voor de besluitgroep zeer verhelderend gewerkt. Zij kunnen weer verder met hun huiswerk.
Als tweede onderwerp werd stilgestaan bij de inhoud van een principestandpunt over het delen van ruimten met ons zusterproject iEWAN. Na enkele kleine aanpassing kon iedeeen met het voorgestelde besluit akkoord gaan. We zullen dat besluit opnemen op de ledenpagina. In het laatste deel van de avond liet Eric ten Hagen, onze procesbegeleider, zien waar we momenteel staan met het ontwerp van de wijk, welke dillema’s daarbij spelen, welke zaken NU aan de orde zijn en welke later. Tevens gaf bij aan dat Talis in de maand juni een besluit wil nemen omtrent de haalbaarheid van de bouw.

20 maart 2012

Na wat speuren hierbij de thans geldende kaart van het gebied Vossenpels-Zuid met daarbij de intekening van kavels en deelgebieden. Voor de Woongemeenschappen is het gebied met nr. 3 in het zuid-oosten van de kaart gereseveerd. Klik hier voor de kaart op je scherm.
Op het terrein van het project wordt sinds de laatste twee weken een laag grond van circa 50 cm afgegraven. Dit in verband met eerder geconstateerde vervuiling door de vroegere kassenbedrijven. Binnen de bouwgroep zijn er vragen ontstaan of dit wel voldoende is om te voorkomen dat in de toekomst daar groeiende groenten (permacultuur!) de vervuilende stoffen niet in zich opnemen. Wordt opgetwijfeld vervolgd.

12 maart 2012

Na een heel inspannende periode waarin veel afgestemd moest worden is vandaag door iEWAN, MWN, Bouwen met Mensen, Orta Nova en Talis gezamenlijk gereageerd op het Ontwerpbestemmingsplan Vossenpels-Zuid van de Gemeente Nijmegen. Doel van de reactie was aan te geven welke aspecten in het ontwerp voor de wijk niet zoals door ons gewenst zouden kunnen uitpakken. We hebben daar op voorhand op gereageerd, zodat er hopelijk onderhandelingsruimte blijft om bepaalde zaken te realiseren. Binnen enkele weken wordt een reactie van de Gemeente verwacht.

3 maart 2012

Een ledenvergadering met een flinke opkomst. Belangrijkste onderdelen zijn de beeldvorming over de toekomstige interne samenwerkingsstructuur (in groepjes en plenair) en de stand van zaken van verkavelsstudie en ontwerpbestemmingsplan Vossenpels-Zuid.

3 maart 2012

In de morgenuren vindt een bijeenkomst plaats van de potentiële kopers. Doel van de bijeenkomst is elkaar en elkaars wensen nader te leren kennen. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn. Door veel vragen te stellen en te beantwoorden ontstond er een meer gelijkmatig kennisniveau. De kopersgroep komt over enkele weken weer bij elkaar als een aantal kwesties nader bekeken zijn. Dit betreft o.a. de bouwkosten per m2 woonoppevlak voor ecologische woningbouww en de mogelijkheid om een woningcoöperatie op te richten die eigenaar wordt van grond en/of woningen.

28 februari 2012

Op woensdag 29 febrauri vindt er een ontmoeting plaats met een jounalist van het dagblad Trouw. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de GEM (Grond Exploitatie Maatschappij), Talis (de woningcorporatie) en ons zusterproject iEWAN. Naast een interview wordt er ook op locatie rondgewandeld. Het resulaat zal in de bijlage De Verdieping verschijnen. De datum van verschijnen is nog niet bekend.

25 februari 2012

Vandaag was er een introductiebijeenkomst voor belangstellenden. De belangstelling was boven verwachting. Er waren zo’n 30 belangstellenden, van diverse leeftijden, met en zonder kinderen en er lipen ook twee hondjes rond. Zij konden het al goed met elkaar vinden. Het was een geanimeerde middag waarin veel vragen werden gesteld en er belangstellend op de kaarten van het gebied werd meegekeken. Aan het einde van de bijeenkomst waren er meer dan 15 deelnemers die zich als lid willen inschrijven. Voor ons een reden om in maart weer een middag te organiseren.

28 januari 2012

Naar aanleiding van ons persbericht verschijnen een aantal artikelen in De Gelderlander en het huis-aan-huis blad De Brug.
Klik hier voor een artikel in De Gelderlander van 27 januari.

21 januari 2012

Vandaag is een gezamenlijk persbericht van de projecten iEWAN en MWN verstuurt aan meer dan 100 instantie, waaronder radio, TV, pers en politieke partijen. Klik hier voor de tekst van het persbericht.
Binnen enkele uren waren er al een aantal positieve reacties ontvangen, waaronder van Groen Links en wethouder Jan van der Meer. Ook is een verzoek voor een interview ontvangen op RTV-Nijmegen 1.

Reacties zijn gesloten.