Gefaseerde oplevering van de bouw

Woongemeenschap Eikpunt bestaat uit vier delen: drie gebouwen voor huurwoningen en één deel voor koopwoningen. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle huurwoningen (Gebouwen 1, 2 en 3) tegelijkertijd op te leveren, maar naar aandringen van de vereniging heeft Wijnen Bouw en Talis erin toegestemd om Gebouw 2 (de eengezinswoningen) al vóór de kerst 2015 op te leveren. Dit biedt de vereniging de kans om alvast aan het werk te gaan met het eventueel lemen of leemstucen van de wanden in de woningen, zodat er straks meer handen vrij zijn om te helpen bij dit werk in gebouw 1 en 3.

MWN heet voortaan Eikpunt!

Al een langere tijd zijn we als vereniging bezig met het zoeken naar een nieuwe naam omdat een afkorting toch eigenlijk niet ideaal is voor een woonproject. Daarnaast legde hij ook te eenzijdig nadruk op het meergeneratie-aspect, terwijl er toch nog zeker drie andere pijlers zijn waar het project op rust. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces, gebruikmakend ook van het concept van de gedragen besluitvorming, zijn we uitgekomen op de naam: WOONGEMEENSCHAP EIKPUNT. In de loop van de tijd zullen de nodige aanpassingen worden gedaan om de naam MWN om te buigen naar deze nieuwe naam.

Start bouw koopwoningen

De bouw van de eerste 4 koopwoningen in ons project is gestart met het uitgraven van de fundering en het indraaien van de palen. De aanleg van de fundamenten zal in 2 fasen gebeuren. Voor de overige 5 woningen zal dit rond 1 september gebeuren. Daarna zal de bouw zich op de eerste 4 woningen concentreren, vanaf er drie op de achterzijde van het terrein bevinden. Bij 2 hiervan zullen de aanstaande bewoners zelf veel meewerken.

Oprichting wijkvereniging

Vandaag is de oprichting van de wijkvereniging Rondom De Eik een feit geworden. Samen met onze buren, de bewoners van Iewan en De Hoek, gaan we straks onze wijk inrichten. Daarvoor ligt er een inrichtingsplan van FoodForestry Netherlands (FFN) op de plank. De gemeente was al in een eerder stadium enthousiast voor dit plan, dat zich focust op het inrichten met eetbaar of anderszins bruikbaar groen. De gemeente Nijmegen en woningcorporatie Talis stellen budgetten beschikbaar voor de inrichting. Daar zullen wij zelf nog extra geld bij nodig hebben. De wijkvereniging en FFN zullen de komende maanden de plannen verder uitwerken, zodat er aan het einde van 2015 een (bescheiden) start gemaakt kan worden met het aanplanten.