De Eikpuntfilm is nu beschikbaar

Onze Eikpuntfilm is een documentaire die op sfeervolle wijze een beeld schetst van de wordingsgeschiedenis en de uitgangspunten van onze woongemeenschap.

Hij moet niet zozeer opgevat worden als een blauwdruk of draaiboek voor het opzetten van een woongemeenschap, veeleer is het een film die daarvoor als inspiratie kan dienen.

We proberen te voorkomen dat er onverhoopt verkeerde indrukken en daaruit voortvloeiende ‘scheve’ verwachtingen ontstaan bij de kijker.
Vandaar dat we nadrukkelijk willen melden dat de film bedoeld is om te bekijken in de context van een groep geïnteresseerden – dus niet als individueel gebruiker.
In een groepsambiance immers is het makkelijker (lees: praktischer) om de beelden onzerzijds te voorzien van commentaar, begeleiding en duiding. (wat we ook steeds doen wanneer we de film presenteren tijdens onze introductiebijeenkomsten)

Wij vragen er een vergoeding voor. Een bescheiden bedrag overigens per persoon als je hem met een groep bekijkt.
In het (wat ons betreft minder wenselijke) geval van een individuele sessie bedraagt de huursom € 25.

Je kunt hem aanvragen door te mailen naar: info@woongemeenschapeikpunt.nl, waarna je een bericht ontvangt met aanwijzing over hoe je de film kunt bekijken en wat de kosten zijn.

 

introductiebijeenkomst op 22 juni

Op 22 juni 2024 is er weer een introductiebijeenkomst op Eikpunt

De bijeenkomst is bedoeld om je kennis te laten maken met onze manier van wonen en anderen te ontmoeten die geïnteresseerd zijn in nieuwe woonvormen. We zullen iets vertellen over onze pijlers, onze geschiedenis, onze manier van besluiten nemen en een rondleiding geven.

Op onze introductiebijeenkomsten is er vaak een heel gevarieerd gezelschap. Er komen mensen die, in deze buurt of elders in het land, bezig zijn met andere wooninitiatieven, mensen die zich aan het oriënteren zijn of andere motieven en plannen hebben.

Ben je specifiek geïnteresseerd in wonen op Eikpunt, dan is het goed om te weten dat wij voor onze wachtlijst, gezien onze meergeneratiebalans, vooral behoefte hebben aan mensen onder de 42 jaar.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: inloop met koffie & thee
10:15 uur: start Eikpunt film – (optioneel)
10.40 uur: start bijeenkomst met informatie over onze woongemeenschap
12:00 uur: rondleiding Eikpunt
12.30 uur: afsluiting, gevolgd door voor wie wil een kopje soep

Plaats: Duitslandstraat 4, 6663 LE Lent, ingang 2 (zie kaart onderaan)

 

Als je het leuk vindt om te komen dan ontvangen we graag je aanmelding via info@woongemeenschapeikpunt.nl.

 

De volgende introductiebijeenkomsten staan gepland op:

14 september en 16 november

Eikpunt op ZorgSaamWonen

Op de website van ZorgSaamWonen is een artikel verschenen over onze woongemeenschap.

…”Daar wonen generaties bij elkaar, is oog voor het elkaars welbevinden en zetten bewoners hun talenten in voor de gemeenschap en daarbuiten. De groep oriënteerde zich, bezocht een aantal woongemeenschappen in Nederland, nam hun aanwijzingen mee, probeerde van hun ‘fouten’ te leren. En richtte vervolgens een vereniging op, maakte een plan, formuleerde een visie en startte een zoektocht naar de juiste partners. Met subsidie van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen, steun van corporatie Talis en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) kon de droom werkelijkheid worden. “…

Het artikel is hier te lezen.

Onderzoek naar vernieuwende woonvormen

Dit onderzoek is geschreven als onderdeel van een derdejaars stage van een student Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Saxion in Deventer. Deze stage heeft plaatsgevonden binnen het Team Leefomgeving van de gemeente Olst-Wijhe. Het onderzoek heeft betrekking op het thema wonen. Een belangrijk thema dat door de huidige woningcrisis zowel lokaal als landelijk volop in de aandacht staat. Het onderzoek gaat specifiek in op de mogelijkheden voor vernieuwende woonvormen. Woonvormen waar we eventueel ook in Olst-Wijhe (verder) mee aan de slag kunnen.
Het onderzoek is ontstaan naar aanleiding van de Woonvisie die de gemeente onlangs heeft opgesteld. Hierin worden een aantal vernieuwende woonvormen beschreven waar de gemeente misschien mee aan de slag wil. Om de visie naar de praktijd te vertalen is er ook een Uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma wordt het uitwerken van de mogelijkheden voor vernieuwende woonvormen als een van de zaken die moet worden uitgevoerd. Hieruit is het onderzoek voortgekomen wat nu voor u ligt.
De woonvormen die onderzocht zijn, zijn woningsplitsing en woningdelen, meergeneratiewonen, flexwonen en levensloopbestendig wonen. Om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen is een groot aantal vernieuwende projecten en pilots onderzocht. Er hebben interviews plaatsgevonden met bewoners, gemeentes, projectontwikkelaars, initiatiefnemers en experts. In het onderzoek komen de verslagen van de verschillende projecten en pilots terug. Verder wordt er een korte beschrijving gegeven van wat de woonvormen precies inhouden, hoe we er momenteel als gemeente naar kijken en wat we kunnen meenemen van de onderzochte projecten. Onverwachts heeft deel projecten interessante informatie opgeleverd met betrekking tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarom is besloten hier ook een hoofdstuk over toe te voegen.

Onze kokkin Anneke in de Gelderlander

Onze Eikpunt-medebewoonster Anneke Comello doet mee aan het nieuwe tv-programma ‘Uit mijn keuken’ dat vanaf maandag 19 augustus te zien is op NPO1. In deze serie neemt de 31-jarige eigenaresse van veganistisch huiskamerrestaurant Lovingly Wholesome het op tegen vier andere kandidaten met een huiskamerrestaurant.

Het artikel is hier te lezen.