Gefaseerde oplevering van de bouw

Woongemeenschap Eikpunt bestaat uit vier delen: drie gebouwen voor huurwoningen en één deel voor koopwoningen. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle huurwoningen (Gebouwen 1, 2 en 3) tegelijkertijd op te leveren, maar naar aandringen van de vereniging heeft Wijnen Bouw en Talis erin toegestemd om Gebouw 2 (de eengezinswoningen) al vóór de kerst 2015 op te leveren. Dit biedt de vereniging de kans om alvast aan het werk te gaan met het eventueel lemen of leemstucen van de wanden in de woningen, zodat er straks meer handen vrij zijn om te helpen bij dit werk in gebouw 1 en 3.

Start bouw koopwoningen

De bouw van de eerste 4 koopwoningen in ons project is gestart met het uitgraven van de fundering en het indraaien van de palen. De aanleg van de fundamenten zal in 2 fasen gebeuren. Voor de overige 5 woningen zal dit rond 1 september gebeuren. Daarna zal de bouw zich op de eerste 4 woningen concentreren, vanaf er drie op de achterzijde van het terrein bevinden. Bij 2 hiervan zullen de aanstaande bewoners zelf veel meewerken.

Oprichting wijkvereniging

Vandaag is de oprichting van de wijkvereniging Rondom De Eik een feit geworden. Samen met onze buren, de bewoners van Iewan en De Hoek, gaan we straks onze wijk inrichten. Daarvoor ligt er een inrichtingsplan van FoodForestry Netherlands (FFN) op de plank. De gemeente was al in een eerder stadium enthousiast voor dit plan, dat zich focust op het inrichten met eetbaar of anderszins bruikbaar groen. De gemeente Nijmegen en woningcorporatie Talis stellen budgetten beschikbaar voor de inrichting. Daar zullen wij zelf nog extra geld bij nodig hebben. De wijkvereniging en FFN zullen de komende maanden de plannen verder uitwerken, zodat er aan het einde van 2015 een (bescheiden) start gemaakt kan worden met het aanplanten.

Alle vergunningen zijn binnen

Ook voor de koopwoningen zijn alle vergunningen nu rond. De vergunningen liggen nu ter inzage voor een periode van 6 weken. Er heerst nu pas echte opwinding onder de groep kopers/bouwers, die nog druk bezig zijn om de laatste materialen te kiezen om hun energiezuinige woning te kunnen realiseren. En natuurlijk binnen het budget te blijven, want dat blijft voor de meesten een harde noot om te kraken. Het contact met de aannemer Biologisch Bouw Collectief (BBC) uit Riel wordt geïntensiveerd. Gelet op alle geluiden kan er met het bouwrijp maken van de eerste 3 kavels in de maand juni gestart worden.