Subsidie-aanvraag voor meubilair bij speelterreintjes gehonoreerd!

De eco-woongemeenschappen Eikpunt en Iewan en de wijk De Hoek (samenwerkend in wijkvereniging Rondom de Eik) alsmede de wijk Vossenpels-Zuid (wijkvereniging Equivalent), zien binnenkort hun gebied verrijkt met speelobjecten voor de circa 50 jonge kinderen die in deze omgeving wonen. Dat is met name te danken aan de gezamenlijkheid waarmee beide wijkverenigingen zich hebben ingezet.

Het plan voor de speelterreinen voorzag echter nog niet in faciliteiten voor de ouders om rustig bij de speeltoestellen te kunnen zitten. Om de mogelijkheid te creëren een oogje in het zeil te houden en vooral ontspannen te kunnen genieten van het spelplezier van hun kroost.

Wij werkten het idee uit voor het laten fabriceren en plaatsen van robuust vormgegeven houten bankjes bij de toekomstige speelplekken. Die niet alleen dienen als surveillance- en trefpunt voor onze eigen bewoners, maar ook voor de al dan niet toevallige passant die onze wijk en speelplekken bezoekt!
Het plan omvatte vijf bankjes, waarvan twee stuks in combinatie met een houten tafel. Daarnaast willen we graag op twee locaties nabij de bankjes een degelijke afvalbak plaatsen, die door de buurtbewoners zelf wekelijks geleegd gaan worden. Op die manier denken wij de twee speellocaties afvalvrij te kunnen houden.
Voor het geraamde bedrag van € 15.000 (incl. transport- en plaatsingskosten) deden wij beroep op het budget van MijnWijkplan, een gemeentelijk platform waarop ideeën van wijkbewoners en gemeente samenkomen.

Die subsidie-aanvraag is nu dus gehonoreerd en daarvoor zijn we niet alleen de gemeente dankbaar, maar ook iedereen die ons plan via de site ‘geliket’ heeft!

De hoogste opbrengst van Nederland!

Het OranjeFonds kwam vanochtend langs om de collecte te evalueren. Althans, dat werd ons vorige week verteld, want de opbrengst was nog niet bekend. De verrassing was dan ook groot toen een taart tevoorschijn werd gehaald met de tekst ‘Hoogste opbrengst van Nederland’. Die opbrengst bedraagt € 2444,25 (helft voor ons / helft voor andere projecten in Gelderland) en wordt ook nog eens door het OranjeFonds met € 500 verhoogd! Dat betekent dat de Collecteweek ons ruim € 1700 heeft opgeleverd!!!!

Na het maken van enkele leuke foto’s met bij elkaar gescharrelde Eikpunters, hebben Lisette en Nerina van het OranjeFonds nog een korte rondleiding gekregen door Mark. De dames waren zeer onder de indruk! (Wellicht krijgt dat nog een leuk staartje…)

Vandaag is een persbericht de deur uitgegaan van het OranjeFonds en we worden uiteraard genoemd op Facebook.

Nogmaals dank aan iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan dit succes!!! (En uiteraard gaan we volgend jaar weer voor goud!)