De Eikpuntfilm is nu beschikbaar

Onze Eikpuntfilm is een documentaire die op sfeervolle wijze een beeld schetst van de wordingsgeschiedenis en de uitgangspunten van onze woongemeenschap.

Hij moet niet zozeer opgevat worden als een blauwdruk of draaiboek voor het opzetten van een woongemeenschap, veeleer is het een film die daarvoor als inspiratie kan dienen.

We proberen te voorkomen dat er onverhoopt verkeerde indrukken en daaruit voortvloeiende ‘scheve’ verwachtingen ontstaan bij de kijker.
Vandaar dat we nadrukkelijk willen melden dat de film bedoeld is om te bekijken in de context van een groep geïnteresseerden – dus niet als individueel gebruiker.
In een groepsambiance immers is het makkelijker (lees: praktischer) om de beelden onzerzijds te voorzien van commentaar, begeleiding en duiding. (wat we ook steeds doen wanneer we de film presenteren tijdens onze introductiebijeenkomsten)

Wij vragen er een vergoeding voor. Een bescheiden bedrag overigens per persoon als je hem met een groep bekijkt.
In het (wat ons betreft minder wenselijke) geval van een individuele sessie bedraagt de huursom € 25.

Je kunt hem aanvragen door te mailen naar: info@woongemeenschapeikpunt.nl, waarna je een bericht ontvangt met aanwijzing over hoe je de film kunt bekijken en wat de kosten zijn.

 

introductiebijeenkomst op 22 juni

Op 22 juni 2024 is er weer een introductiebijeenkomst op Eikpunt

De bijeenkomst is bedoeld om je kennis te laten maken met onze manier van wonen en anderen te ontmoeten die geïnteresseerd zijn in nieuwe woonvormen. We zullen iets vertellen over onze pijlers, onze geschiedenis, onze manier van besluiten nemen en een rondleiding geven.

Op onze introductiebijeenkomsten is er vaak een heel gevarieerd gezelschap. Er komen mensen die, in deze buurt of elders in het land, bezig zijn met andere wooninitiatieven, mensen die zich aan het oriënteren zijn of andere motieven en plannen hebben.

Ben je specifiek geïnteresseerd in wonen op Eikpunt, dan is het goed om te weten dat wij voor onze wachtlijst, gezien onze meergeneratiebalans, vooral behoefte hebben aan mensen onder de 42 jaar.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: inloop met koffie & thee
10:15 uur: start Eikpunt film – (optioneel)
10.40 uur: start bijeenkomst met informatie over onze woongemeenschap
12:00 uur: rondleiding Eikpunt
12.30 uur: afsluiting, gevolgd door voor wie wil een kopje soep

Plaats: Duitslandstraat 4, 6663 LE Lent, ingang 2 (zie kaart onderaan)

 

Als je het leuk vindt om te komen dan ontvangen we graag je aanmelding via info@woongemeenschapeikpunt.nl.

 

De volgende introductiebijeenkomsten staan gepland op:

14 september en 16 november

Subsidie-aanvraag voor meubilair bij speelterreintjes gehonoreerd!

De eco-woongemeenschappen Eikpunt en Iewan en de wijk De Hoek (samenwerkend in wijkvereniging Rondom de Eik) alsmede de wijk Vossenpels-Zuid (wijkvereniging Equivalent), zien binnenkort hun gebied verrijkt met speelobjecten voor de circa 50 jonge kinderen die in deze omgeving wonen. Dat is met name te danken aan de gezamenlijkheid waarmee beide wijkverenigingen zich hebben ingezet.

Het plan voor de speelterreinen voorzag echter nog niet in faciliteiten voor de ouders om rustig bij de speeltoestellen te kunnen zitten. Om de mogelijkheid te creëren een oogje in het zeil te houden en vooral ontspannen te kunnen genieten van het spelplezier van hun kroost.

Wij werkten het idee uit voor het laten fabriceren en plaatsen van robuust vormgegeven houten bankjes bij de toekomstige speelplekken. Die niet alleen dienen als surveillance- en trefpunt voor onze eigen bewoners, maar ook voor de al dan niet toevallige passant die onze wijk en speelplekken bezoekt!
Het plan omvatte vijf bankjes, waarvan twee stuks in combinatie met een houten tafel. Daarnaast willen we graag op twee locaties nabij de bankjes een degelijke afvalbak plaatsen, die door de buurtbewoners zelf wekelijks geleegd gaan worden. Op die manier denken wij de twee speellocaties afvalvrij te kunnen houden.
Voor het geraamde bedrag van € 15.000 (incl. transport- en plaatsingskosten) deden wij beroep op het budget van MijnWijkplan, een gemeentelijk platform waarop ideeën van wijkbewoners en gemeente samenkomen.

Die subsidie-aanvraag is nu dus gehonoreerd en daarvoor zijn we niet alleen de gemeente dankbaar, maar ook iedereen die ons plan via de site ‘geliket’ heeft!

De hoogste opbrengst van Nederland!

Het OranjeFonds kwam vanochtend langs om de collecte te evalueren. Althans, dat werd ons vorige week verteld, want de opbrengst was nog niet bekend. De verrassing was dan ook groot toen een taart tevoorschijn werd gehaald met de tekst ‘Hoogste opbrengst van Nederland’. Die opbrengst bedraagt € 2444,25 (helft voor ons / helft voor andere projecten in Gelderland) en wordt ook nog eens door het OranjeFonds met € 500 verhoogd! Dat betekent dat de Collecteweek ons ruim € 1700 heeft opgeleverd!!!!

Na het maken van enkele leuke foto’s met bij elkaar gescharrelde Eikpunters, hebben Lisette en Nerina van het OranjeFonds nog een korte rondleiding gekregen door Mark. De dames waren zeer onder de indruk! (Wellicht krijgt dat nog een leuk staartje…)

Vandaag is een persbericht de deur uitgegaan van het OranjeFonds en we worden uiteraard genoemd op Facebook.

Nogmaals dank aan iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan dit succes!!! (En uiteraard gaan we volgend jaar weer voor goud!)