Oprichting wijkvereniging

Vandaag is de oprichting van de wijkvereniging Rondom De Eik een feit geworden. Samen met onze buren, de bewoners van Iewan en De Hoek, gaan we straks onze wijk inrichten. Daarvoor ligt er een inrichtingsplan van FoodForestry Netherlands (FFN) op de plank. De gemeente was al in een eerder stadium enthousiast voor dit plan, dat zich focust op het inrichten met eetbaar of anderszins bruikbaar groen. De gemeente Nijmegen en woningcorporatie Talis stellen budgetten beschikbaar voor de inrichting. Daar zullen wij zelf nog extra geld bij nodig hebben. De wijkvereniging en FFN zullen de komende maanden de plannen verder uitwerken, zodat er aan het einde van 2015 een (bescheiden) start gemaakt kan worden met het aanplanten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.