Onderzoek naar vernieuwende woonvormen

Dit onderzoek is geschreven als onderdeel van een derdejaars stage van een student Ruimtelijke Ordening en Planologie van Hogeschool Saxion in Deventer. Deze stage heeft plaatsgevonden binnen het Team Leefomgeving van de gemeente Olst-Wijhe. Het onderzoek heeft betrekking op het thema wonen. Een belangrijk thema dat door de huidige woningcrisis zowel lokaal als landelijk volop in de aandacht staat. Het onderzoek gaat specifiek in op de mogelijkheden voor vernieuwende woonvormen. Woonvormen waar we eventueel ook in Olst-Wijhe (verder) mee aan de slag kunnen.
Het onderzoek is ontstaan naar aanleiding van de Woonvisie die de gemeente onlangs heeft opgesteld. Hierin worden een aantal vernieuwende woonvormen beschreven waar de gemeente misschien mee aan de slag wil. Om de visie naar de praktijd te vertalen is er ook een Uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld. In dit Uitvoeringsprogramma wordt het uitwerken van de mogelijkheden voor vernieuwende woonvormen als een van de zaken die moet worden uitgevoerd. Hieruit is het onderzoek voortgekomen wat nu voor u ligt.
De woonvormen die onderzocht zijn, zijn woningsplitsing en woningdelen, meergeneratiewonen, flexwonen en levensloopbestendig wonen. Om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen is een groot aantal vernieuwende projecten en pilots onderzocht. Er hebben interviews plaatsgevonden met bewoners, gemeentes, projectontwikkelaars, initiatiefnemers en experts. In het onderzoek komen de verslagen van de verschillende projecten en pilots terug. Verder wordt er een korte beschrijving gegeven van wat de woonvormen precies inhouden, hoe we er momenteel als gemeente naar kijken en wat we kunnen meenemen van de onderzochte projecten. Onverwachts heeft deel projecten interessante informatie opgeleverd met betrekking tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarom is besloten hier ook een hoofdstuk over toe te voegen.

Reacties zijn gesloten.